Gör a-kassan obligatorisk

Ledare Artikeln publicerades
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) borde argumentera för att göra a-kassan obligatorisk. Socialdemokraternas motstånd grundar sig i omtanken om LO.
Foto: Björn Lindgren/TT
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) borde argumentera för att göra a-kassan obligatorisk. Socialdemokraternas motstånd grundar sig i omtanken om LO.

Självklart borde arbetslöshetsförsäkringen bli obligatorisk, som sjukförsäkringen. Det är cyniskt av Socialdemokraterna att motsätta sig detta bara för att den frivilliga a-kassan anses gynna fackförbundens medlemsvärvning.

I helgen blev det känt att regeringen har tillsatt en utredning som ska se över arbetslöshetsförsäkringen (SR den 24 februari). Ett av syftena med utredningen är att fler ska omfattas av arbetslöshetsersättningen.

Bakgrunden är att många löntagare står utan arbetslöshetsförsäkring. Det kommer sig delvis av en förändrad arbetsmarknad, med många kortare anställningar, där många har svårt att kvalificera sig till arbetslöshetsersättningen. Därför är det inte alls feltänkt att se över kraven för att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen, som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill. Samtidigt är det viktigt att undvika en situation där kvalificering till arbetslöshetsersättningen blir ett mål för att få försörjning utan att behöva jobba.

Men tycker man, som regeringen, att det är ett problem att för få omfattas av arbetslöshetsersättningen vore det också logiskt om den samtidigt argumenterade för att den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen, likt andra socialförsäkringar, borde bli obligatorisk.

Att arbetslöshetsförsäkringen är frivillig är ett märkligt undantag i det svenska socialförsäkringssystemet. Så gäller varken för föräldraförsäkringen eller sjukförsäkringen. Och den svenska lösningen är också undantag om man jämför med andra länder.

Särskilt märkligt är det eftersom alla som arbetar, via skatten, är med och betalar för lejonparten av a-kassan. Den som, av olika anledningar, inte är med i en a-kassa är alltså ändå med och finansierar den utan att ha rätt till den inkomstrelaterade ersättningen vid arbetslöshet.

Om alla är tvungna att vara med och betala är det också logiskt att alla, vid arbetslöshet, och som lever upp till arbetsvillkoret också kan få ut en inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet.

Vad förklarar då detta undantag? Den främsta förklaringen till att arbetslöshetsförsäkringen inte är obligatorisk är att en frivillig arbetslöshetsersättning via a-kassorna anses gynna fackens möjligheter att värva medlemmar. Särskilt tydligt var detta när medlemskap i facket krävdes för att få vara medlem i en a-kassa. Det förklarar också det stora fackliga motstånd som funnits och finns mot att göra arbetslöshetsersättningen obligatorisk, även om kopplingen mellan fackförbund och a-kassa är betydligt svagare i dag än tidigare.

Det är hög tid att arbetslöshetsförsäkringen, liksom sjukförsäkringen, blir obligatorisk och statlig. Det måste vara viktigare att fler omfattas av arbetslöshetsförsäkringen än att staten ska se till att det är enkelt för fackförbunden att värva medlemmar. Det första är faktiskt att tillgodose ett allmänt intresse, det senare handlar enbart om att tillgodose ett fackligt särintresse.