Replik: "Fred nås aldrig med upptrissad militarism"

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Yvonne Åsell / SvD / TT

Feministiskt initiativ välkomnar de framstegen som tagits internationellt för att stärka global säkerhet de senaste decennierna.

Men med oro ser vi hur denna målbild nu motverkas i Sverige. Precis som Hultgren konstaterar i sin ledare 6/4 handlar diskussionen idag om hur mycket militären ska rusta upp, snarare än rusta ned, vilket vi liksom FN ser som en olycklig utveckling.

Hultgren målar upp ”ryssen kommer” som en konkret hotbild mot Sverige som kräver svensk militär upprustning, utan att nämna att ett upptrissat militärt tonläge i sig alltid är en säkerhetsrisk. I samband med att Rysslands vice utrikesminister Vladimir Titov förra året träffade nordiska ambassadörer och diplomater, påpekade Ryssland att relationen med de nordiska länderna präglats av låga spänningar, samtidigt som de lyfte att ett svenskt Nato-medlemskap skulle kunna bidra till ”farliga, negativa förändringar” i regionen.

Enligt Nato-anhängarna är detta en rysk provokation, medan Ryssland provoceras av att omringas av Nato. Båda sidor använder ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap för en alltmer hotfull retorik.

    En feministisk säkerhetspolitik innebär att göra konsekvensanalyser utifrån ett helhetsperspektiv, där frågor om hur vi kan förebygga konflikter måste stå i fokus. Frågor som tidigt borde ha ställts vad gäller naturgasen vi köper från Ryssland: vilka konsekvenser skulle det kunna få för vårt närområde på sikt? Denna svenska ekonomiska investering har bidragit till den upptrappade konflikten i Ukraina, en konflikt som i sin tur används som förevändning för att söka stöd för ett inträde i Nato. Så går det upptrissade militära tonläget i allt snävare cirklar istället för att söka icke-militära alternativ.

    Om vi vill skapa en säkrare värld och ett tryggare Sverige måste vi sluta föra en politik som skapar oro i vår omvärld genom tvivelaktiga ekonomiska investeringar och undvika att själva trissa upp det militära tonläget. Vi menar att nedrustning, diplomatiska och sociala investeringar intar en central roll för att göra världen säkrare, inte militär upprustning.

    Veronica Svärd, Försvarspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

    Katerin Mendez, kommunpolitiker, Feministiskt initiativ