”Folk skjutas ned som flugor - Petrograd liknar ett slagfält”

Ledare Artikeln publicerades
BLT, 14 mars 1917.
Foto:Sylvia Asklöf Fortell
BLT, 14 mars 1917.

I vår är det 100 år sedan ryska revolutionen. Den blodiga omdaning vilken födde det kommunistiska Sovjet och som sedan formade så mycket av 1900-talets historia. Under sen vårvinter 1917 rapporterar BLT omfångsrikt om händelserna i Ryssland. Vi följer i revolutionens spår på ledarsidan, och skildrar delar av vad BLT skrev under den dramatiska perioden för exakt hundra år sedan.

Det sägs, att revolutioner gror och startar på vårvintern. När maten tar slut, kylan är bitter och det är långt till våren. Så som i Frankrike, så och i Ryssland. Även i Karlskrona uppstår brödkravaller denna vinter.

Man anar i spalterna att det är ett tumultartat informationsflöde från andra sidan Östersjön i mars 1917. Artiklarna i BLT dessa dagar sätts med många stavfel och felaktiga ordföljder.

BLT, onsdagen 14 mars, 1917: ”En affärsman från Stockholm som på hemväg från Ryssland i går e.m passerade Haparanda, har för Haparanda Nyheter berättat, att sedan i torsdags öppen revolution råder i Rysslands städer och industrisamhällen. (...) Petrograd liknar en krigsskådeplats. Folk stormade butiker och nedsköts som flugor på gatorna.”

  Stora människomassor drar fram på Petrograds paradgata Nevskij Prospekt.

  ”En av de kringridande gendarmerna eller enligt annan uppgift en kosack nedrycktes från hästryggen och trampades ihjäl, varpå liket kastades in genom fönstret i en stängd butik.(...) Dödandet av gendarmen gav militären anledning att gripa in med blanka sablar, varvid 150 personer dödades.”

  Men även nu verkar nyheterna så oerhörda, att rubriken sätts med ett frågetecken: Revolution i Ryssland? Först dagen efter skildras det i tidningen, att ministrar faktiskt har fängslats och att riksduman har övertagits av en blandad skara politiker och intellektuella, vars mål blir att införa medborgerliga fri- och rättigheter för alla. Den kallar sig "exekutionskommittén”.

  Duman, det ryska parlamentet, har 1917 en kort men intensiv historia i ryggen. I januari 1905 tågar människor från alla samhällsklasser mot Vinterpalatset i St. Petersburg (Petrograd) för att vädja till tsaren om reformer, bland annat inrättandet av en nationalförsamling.

  De skjuts kallblodigt ihjäl på torget framför palatset. Det kommer sedan att kallas "den blodiga söndagen". Händelseförloppet blir så dramatiskt, att släktingar till tsaren ingriper. Nikolaj II tvingas helt enkelt till reformer av sitt styre för att inte få ren anarki på halsen.

  För första gången tvingas tsaren att dela med sig av sin makt. Men under kommande år rullar tsaren steg för steg tillbaka alla demokratiska landvinningar.

  Denna vår, 1917, försöker han att med alla medel hålla duman stängd.

  BLT, tordagen 15 mars, 1917: ”Kort före pressläggningen ingår det utomordentliga telegram från Petrograd, som återfinns i dagens nummer (...) Det är riksdumans upplösning, som bragt bägaren att rinna över. Folkets representation i det autokratiskt styrda landet har svarat med en vägran (...) Den världsskakande situtation som inträtt genom revolutionen i Ryssland, kan sålunda sammanfattas: segrar revolutionen, vilken torde vara otvivelaktigt, betyder detta en fullständig omvälvning av Rysslands hela statsskick mot folklig självstyrelse i en eller annan form.”

  Artikeln, som egentligen är en ledare men utan den tidens särskiljande mellan kommentar och nyhetstext, ser revolutionen som det demokratiska genombrott i landet som hela världen har väntat på.

  Händelseförloppet spås också få stora konsekvenser för Första världskriget, vilket tidningen bedömer stå inför sitt snara slut. Nu, bedömer BLT:s redaktör, har världen att avvakta de historiska händelser "som antagligen torde följa slag i slag".

  Så blir det, förstås. Men på ett vis som vare sig BLT, Sverige eller världen hade kunnat ana för någon månad sedan.

  Tolv veckor efter mordet på Rasputin, abdikerar tsar Nikolaj II.

  Revolution

  Detta har hänt

  *Vid nyåret mördas Grigorij Jefimovitj Rasputin, tsarfamiljens favorit.

  *Det uppdagas revolutionära sammansvärjningar som vill använda sig av parlamentets ledamöter.

  *Tsaren försöker hålla kvar vid makten genom att hålla parlamentet stängt.

  *Uppror utbryter i Petrograd.

  Visa mer...