Fel att manliga gynekologer ses som ett problem

Ledare Artikeln publicerades
”Vi kvinnor förtjänar den bästa vården.”
Foto:Pontus Lundahl/TT
”Vi kvinnor förtjänar den bästa vården.”

Ibland blir vi läkarstudenter nekade att vara med på eller själva utföra undersökningar på patienter. Just nu läser vi gynekologi, ett extra känsligt område. Medan jag som tjej tillåts undersöka de flesta patienter är situationen annorlunda för mina manliga kursare. Många kvinnor kan inte tänka sig att lägga sig i gynstolen med en man i rummet.

Deras bevekelsegrunder skiljer sig åt. En del har blivit utsatta för sexuella övergrepp och har svårt att genomföra en gynundersökning ens med en kvinnlig gynekolog. Många kvinnor med invandrarbakgrund vill av kulturella skäl inte bli undersökta av en man.

Ibland är det dock svårt att veta om det är kvinnan själv eller hennes medföljande make som tar beslutet att gå hem från gynekologakuten för att läkaren i tjänst inte hade rätt kön.

Yngre tjejer kan tycka att det är lite obekvämt med manliga gynekologer. En kompis till mig menar att hon inte vill att någon annan än hennes pojkvän ska se henne avklädd. Som om en gynekologisk undersökning är en sexuell situation.

  I konsekvensens namn borde min kompis, och andra tjejer, också vägra kvinnliga gynekologer som är lesbiska. Till skillnad från kön anses dock inte sexualitet vara ett tillräckligt gott motiv för att byta läkare.

  Mina manliga kursare med invandrarbakgrund har ännu svårare att få undersöka patienter. “Jag är här av samma anledning som alla andra - att jag vill hjälpa”, sa en manlig kurskamrat med arabiskt ursprung under ett etikseminarium.

  Vi diskuterade om patienter kan diskriminera läkare. Vissa menar att eftersom läkare är i en maktposition kan inte patienterna särbehandla oss negativt.

  Jag är inte säker på att det stämmer. Visserligen är jag för det fria vårdvalet, och patienternas rätt att välja läkare på sina egna preferenser.

  Men jag är också oroad över en utveckling där kvinnor väljer gynekolog efter personliga egenskaper som kön och inte efter professionella kunskaper och förhållningssätt.

  I förlängningen riskerar vi en situation där kliniker hellre anställer en dålig kvinnlig gynekolog än en bra manlig. Vi kvinnor som bara vill ha bra vård och inte bryr oss om läkarens kön drabbas om de bästa manliga läkarna får sådan uppförsbacke att de väljer andra områden att specialisera sig inom.

  Självklart ska inte kvinnor som väljer bort manliga gynekologer skuldbeläggas.

  Sjukvården måste ha respekt för den enskilda kvinnans val. Det kan dock inte hindra oss från att föra en samhällsdiskussion om vilka skäl som är relevanta att ta i beaktande när vi väljer läkare.

  Att välja bort manliga gynekologer för att man blivit utsatt för övergrepp är något annat än om anledningen stavas kulturella föreställningar eller en fix idé om manliga gynekologers motiv.

  Det är bra att det finns män som är engagerade i kvinnors hälsa. Vi kvinnor förtjänar den bästa vården.

  Fakta

  Kajsa Dovstad

  är fri liberal skribent, bördig från Karlskrona, och läkarstuderande

  Visa mer...