Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Ett uppror som vittnar om hur fredsskadat Sverige är

Det gnälls nu ordentligt på västkusten över att marinen övar allt mer i Göteborgs skärgård. Men hur ska Sverige i allmänhet och Nordens viktigaste hamn i synnerhet försvaras om marinen ska dra ner på övningarna och sluta skjuta?
Göteborgs hamn är Nordens viktigaste. Det är mycket bra att skyddet av den stärks.
Göteborgs hamn är Nordens viktigaste. Det är mycket bra att skyddet av den stärks.
Foto: Adam Ihse / TT
Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.

På västkusten finns Nordens viktigaste hamn – Göteborgs hamn – som är av central betydelse för försörjningen av Sverige, Finland och Norge. I händelse av krig är därför Göteborg ett av de viktigaste strategiska områdena att försvara.

När försvarsförmågan, till följd av det allt sämre säkerhetsläget i vår del av världen, nu ska öka inbegriper det, föga förvånande, ökad militär aktivitet i Göteborgs skärgård.

Försvarsbeslutet innebar beslut om en återetablering av Älvsborgs amfibieregemente på västkusten och i slutet av januari fattade regeringen beslut om att antalet dagar som Försvarsmakten ska ha rätt att genomföra militärövningar i Göteborgs skärgårdsskjutfält – västkustens enda kvarvarande skärgårdsskjutfält – skulle utökas kraftigt.

Men att Sverige stärker skyddet av Nordens viktigaste hamn gillas inte av alla. På västkusten har det formerats ett Skärgårdsuppror mot marinens ”smatter”. Klagomål och protester hörs även från, föga förvånande, lokala Miljöpartiet, Vänsterpartiet och ”fredsorganisationer” som Kvinnor för fred.

"En angripare kommer inte att stanna vid gränsen för att upprörda öbor klagar på att anfallet låter för mycket "

Sistnämnda organisation har bland annat i en debattartikel klagat på att militärövningarna inte är bra för klimatet eftersom de innebär ökade utsläpp av koldioxid liksom att övningarna smutsar ner havet (GP 2/3). I ett inslag i TV4 tidigare i veckan klagade en öbo: ” [man skjuter] rätt ut i havet, det är jädra massa ton man bara lassar rakt ut, till ingen nytta, tycker jag” (TV4 5/4). Ingen nytta? Det är försvaret av Sverige vi talar om.

De missnöjda västkustborna är inte ensamma om att driva kampanj mot Försvarsmaktens övningsverksamhet. Mönstret känns igen från när Försvarsmakten ökat sin aktivitet tidigare.

När Försvarsmakten 2016 fick tillstånd att övningsskjuta med flyg fler dagar över Vättern överklagade över 100 personer, kommuner, organisationer och företag beslutet (SR 7/8 2016). När Skaraborgs flygflottilj F7 i högre utsträckning började använda sig av Trollhättan Vänersborgs flygplats polisanmäldes de för miljöbrott av hästägare i närheten (SVT 23/10 2018). Försvarets återetablering på Gotland stötte på tillståndsbekymmer när myndigheter och domstolar klagade på den höga ljudvolymen från Jas-planen (SvD 9/10 2016).

Av det myckna gnällandet kan man konstatera att den långvariga svenska freden sannerligen har gjort avtryck i folksjälen. När försvaret låter oroas man snarare över minskad turism, påverkan på djurlivet, nedsmutsade hav, koldioxidutsläpp och störande buller än gläds åt att vår förmåga att möta en fiende i skarpt läge stärks.

Men hur ska Sverige kunna försvaras i krigstid om Försvarsmakten inte får öva, skjuta och flyga i fredstid? Det är en fråga de som gnäller inte har något svar på. En sak är i alla fall säker, en angripare kommer inte att stanna vid gränsen för att upprörda öbor klagar på att anfallet låter för mycket eller sluta skjuta för att Kvinnor för fred påtalar att ammunitionen innebär nedskräpning av världshaven.

Läs mer