Bossiga politiker är den stora faran

Ledare Artikeln publicerades

Apropå debatten om valfrihet i hemtjänsten, är det värt att notera att kvinnor i offentlig sektor ofta blir sjukskrivna. Det skulle jag vilja skicka med till diverse kommunalråd i länet, vilka inte inser vikten av fri företagsamhet på området.

Under juni har vi skrivit en del om lov, lagen om valfrihet, här på ledarsidan. Detta efter att Karlshamns kommun återigen har bestämt sig för att inte anamma detta valfrihetssystem.

I samma veva som vi skrev om dessa frågor var Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler på besök i Blekinge. Siffror presenterades då (”Dyster sjuktrend i Blekinge" BLT 21/6) att sjuktalen sjunker i landet, men inte i vårt län.

Blekinge är därmed det enda länet i landet som inte sänker sina sjuktal just nu.

    Jag måste säga, att jag inte är förvånad. I artikeln konstateras, att de som är mest drabbade är kvinnor i offentlig sektor. Blekinge har en mycket hög andel kvinnor anställda i offentlig sektor. Dessutom är arbetsmarknaden mycket segregerad, med en gammaldags struktur: kvinnor i vård och omsorg - män i verkstad och på byggen.

    Vi har dessutom ett landsting som är länets största arbetsgivare, och två av fem kommuner som inte är intresserade av att införa lov. Lov ger fler möjligheter för de som vill starta eget, det ger fler möjligheter till utveckling och möjligen en minskad känsla av maktlöshet i det egna livet.

    Det är känt att just sådant ger upphov till depressioner: en känsla av att man inte kan göra något åt sin situation.

    Till de kommunalråd som inte vill inse vikten av att de gamla ska få välja, vill jag säga, att de åtminstone kan värna de kvinnor som jobbar inom hemtjänsten. Att släppa lös potentialen hos människor, eller rättare sagt, att låta människor släppa lös sin potential, det kan inte vara skadligt för ett samhälle.

    Vad som däremot är skadligt är bossiga politiker som tror att de vet vad som är bäst för den enskilda medborgaren.