1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Bevarandefundamentalisterna ser inte skogen för alla träd

Bevarandefundamentalismen måste bort från skogspolitiken. Den hotar inte bara vårt välstånd och en levande landsbygd utan faktiskt arbetet med att göra samhället mer fossiloberoende.
Greenpeace stoppar en avverkning.
Foto: Thord Nilsson / Greenpeace / TT

Under fredagen debatterades skogspolitiken i riksdagen, med anledning av en interpellation från Helena Lindahl (C). Bakgrunden till debatten är att jätteinvesteringen, en av de största investeringarna i svensk skogsindustri någonsin, på ett gigantiskt bioraffinaderi i Domsjö har lagts på is.

Vi talar om investeringar i storleksklassen 15 till 22 miljarder kronor och om tusentals arbetstillfällen. Men också om en investering som skulle innebära väldigt mycket i arbetet med att göra Sverige mindre fossilberoende.

En av förklaringarna till att planerna skrinlagts är frågetecknen kring den framtida tillgången på skogsråvara från de svenska skogarna (Dagens industri den 19 februari). Enligt beräkningarna skulle anläggningen sluka upp till 8 miljoner kubik skogsvirke per år, som på ett ungefär innebär att det totala uttaget från den svenska skogen måste öka med omkring 10 procent.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.

Ett ökat uttag i denna omfattning är möjligt då tillväxten i skogen i dag överskrider dagens skogsuttag. Frågetecknen kring tillgången på skogsråvara handlar i stället om skogspolitiken där bevarandeintresset blivit allt starkare.

Regeringen har under mandatperioden exempelvis hårdsatsat på att öka skyddet av skog. Det märks i att arealen som skyddas genom naturreservat har ökat. Sammantaget växte den skyddade arealen 2016 med 35 000 hektar i hela landet (TT den 15 februari 2017). Regeringen meddelade också i höstas att den storsatsar på en landsomfattande inventering av Sveriges skogar i jakt på så kallade nyckelbiotoper, alltså områden som ska fredas från skogsbruk, vilket väckt mycket stor oro bland landets skogsägare.

Därtill innebär den mycket strikta tillämpningen av artskyddsförordningen att skogsbruk försvåras, till synes till liten miljönytta. I en utredning av skogsvårdslagen, som presenterades i höstas, finns också förslag om utvidgad rätt för exempelvis miljöorganisationer att överklaga vissa avverkningar som fått grönt ljus från Skogsstyrelsen. Det skulle få förödande konsekvenser för berörda skogsägare då de kan tvingas in i utdragna domstolsprocesser för att få avverka sin skog.

Att planerna på ett bioraffinaderi i Domsjö skrinlagts, bland annat, med hänvisning till denna utveckling borde få bevarandefundamentalisterna att tänka om.

När miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och Greenpeace i armkrok med Miljöpartiet ser till att allt mer skog skyddas går de oljeindustrins ärenden. För i den kommande bioekonomin spelar tillgången på skogsråvara en avgörande roll. Det är från den biodrivmedel kan utvinnas, polyester ersättas, plastförpackningar ersättas och koldioxidbovarna stål och betong ersättas.

Andelen skyddad skog är dessutom redan i dag är mycket stor. Räknar man samman alla olika former av skydd - formellt skydd, frivilliga avsättningar och så kallad impedimentskog - är omkring en fjärdedel av skogen skyddad.

Bevarandefundamentalismen i skogspolitiken har kommit till vägs ände. De står inte bara i vägen för tillväxt och en levande landsbygd. Nu när skogen spelar en huvudroll i omställningen till ett mer fossiloberoende samhälle är det oklokt att lägga en död hand över allt mer skog och allvarligt försvåra för den svenska skogsindustrin.

Läs mer

Antagningen

Listan komplett: Här är alla som kom in på gymnasiet i Blekinge

Se vem som kom in på vilken linje

Ronneby

Bygg: Bostäder kan byggas vid skärgårdspärla

Planer på omkring 15 marklägenheter

Olofström

Larm om brinnande lastbil - bromsar överhettade

SOS larmades 10.21

Sölvesborg

Dubbla inbrott: Välte kassaskåp och krossade fönster

Stödboende och skola drabbade

Nyheter

Olycka: Motorcykel i dike

Person skadad men vid medvetandet.

Sport

FKK åkte på en ny smäll

Fast det fanns positiva bitar: ”Ett fall framåt”