1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Bespara de äldre Miljöpartidieten

Undernäring är ett allvarligt problem inom äldreomsorgen. Därför är det fel att tvinga på dem vegetariska dagar.
Lova Necksten, gruppledare för MP Ronneby.
Foto: Marcus Palmgren

Att Miljöpartiet i Ronneby vill införa helvegetarisk kost en dag i veckan på kommunens äldreboenden har fått hård och rättmätig kritik av centerpartisterna Tim Svanberg och Helena Lindahl. Förstnämnde ledamot i fullmäktige i Ronneby och sistnämnda riksdagsledamot och profilerad landsbygdsdebattör från Västerbotten.

De två skriver i en debattartikel att det är uppåt väggarna fel att göra äldreboendena till ideologiska uppfostringsanstalter (Expressen den 6 februari). Politiker som tror att de är folkets herrar, när de i själva verket är deras tjänare, har fått det här med demokratin om bakfoten. Människor som jobbat och betalat skatt hela sin liv förtjänar att få äta mat de känner igen och uppskattar.

Det är också bekymmersamt att Miljöpartiet i fullmäktige framhärdade med sin argumentation trots att de opolitiska tjänstemännen klart och tydligt informerade om att de äldre inte efterfrågar mer vegetarisk mat.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Blekinge Läns Tidnings politiska linje. Tidningens politiska etikett är oberoende liberal.

”Kostenheten får väldigt sällan önskemål om vegetarisk kost i äldreomsorgen. Vegetariska rätter är heller inte särskilt populära hos våra seniorer. Vid servering av vegetarisk soppa ber de alltid att få kött som tillbehör, t ex köttbullar, frikadeller eller korv”, skrev de i sitt tjänstemannasvar på förslaget.

Här borde Miljöpartiets Lova Necksten lagt band på sig och satt de äldres väl och ve i första rummet och lagt den egna Miljöpartidieten åt sidan.

För undernäring är i dag en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Det är allvarligt eftersom undernäring ökar risken för fallolyckor och sjukdom. Därför borde politikernas huvudbry snarare vara hur måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än i dag kan utgå från individens behov och önskemål än att de ska serveras mat de inte vill ha.

Men utöver denna uppenbara kritik borde också själva grundvalen till varför Miljöpartiet vill göra äldreboenden till uppfostringsanstalter problematiseras: att vi ska äta mindre kött för miljöns skull.

Visst, kornas rapar och fisar ger upphov till växthusgaser men kolet de ger ifrån sig har sitt upphov i gräset de betar eller fodret de äter. Det är inte rättvist att bokföra dessa utsläpp i samma kolumn som utsläppen från ett kolkraftverk eller flygplan.

Och samma djur som har den fantastiska förmågan att omvandla gräs till förstklassigt protein ger oss också ovärderliga ekosystemtjänster.

De svenska naturbetesmarkerna - de i särklass viktigaste miljöerna för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet – är beroende av betande djur. Många blommor och örter är beroende av att djuren betar, utan växterna försvinner insekterna, som i sin tur är mat åt fåglar. Korna och fåren är på så sätt en viktig länk i det ekologiska samspel som gör svenska naturbetesmarker och ängar till de mest artrikaste miljöerna i världen.

Vad skulle hända med dessa marker utan betande kor eller får? Skulle landets miljöpartister hävda dessa med lie och räfsa? Knappast. De skulle antingen långsamt växa igen eller snabbt planteras med granplantor och en viktig förutsättning för den biologiska mångfalden raderas ut.

Nej, låt de äldre fortsätta äta mat de är vana vid och som de tycker om. Det är trots allt huvudsaken med att servera mat på äldreboendena. Och bilden av korna och fåren som klimatbovar är långtifrån sann.

Läs mer

Sport

Repris: Nybro IF – Saxemara IF

Här kan ni se Saxemaras premiärmatch i efterhand.

Bostad

I Blekinge hittade kändisparet sitt drömhus

”Det ska bli vår plats för rekreation och vila”

Ronneby

Avgjort om betalning till politiker

Överklagan avslogs efter beslutet för snart två år sedan

Misstänkt människorov

Beslut: Misstänkt 21-åring ska stanna i häkte – så förklarar han blodspår i lägenhet

Även 22-åring har överklagat till hovrätten

Fastigheter

Anrika restauranglokaler svårsålda – mäklaren ger upp

”Dags att kasta in handduken”

Coronavirus

Region Blekinge: Ytterligare covidfall har konstaterats

Statistiken uppdaterad