1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Nästa fråga för debatt?

Nyheter • Publicerad 30 november 2005

Av den hetsiga debatt, som förs kring det planerade hotellbygget på Gasverkstomten, kan man sluta sig till, att stadens utveckling är något som sannerligen engagerar invånarna i Karlskrona.

Nu har kommunen kommit till skott med vad som ska hända med Skeppsbrokajen och de västra delarna av Handelshamnen. Som BLT tidigare berättat finns det planer framme för området intill infartsleden, en stadsmarina, som ska "ge staden ett nytt attraktivt ansikte för dem som nalkas Karlskrona." Till den marina karaktären ska också Kustbevakningen bidra, som väntas flytta hit.

Det finns planer och skisser framtagna, som redan har varit på remiss till ett antal nämnder i kommunen, myndigheter och andra berörda, som till exempel föreningen Gamla Carlscrona. Ingen har något särskilt att invända, inte ens Gamla Carlscrona, trots att "utformningen bör vara ett avtryck från vår tid, utan nostalgiska tillbakablickar".

Båtklubben månar om att få tillgång till ändamålsenliga lokaler och parkeringsplatser i anslutning till marinan.

Idrotts- och fritidsförvaltningen anser att området kan utvecklas för idrottslig verksamhet inom en marina området, med tillgång till arena för att kunna bevaka tävlingsverksamheten. I detta instämmer kommunen, som säger att området redan idag utgör bas för kappseglingar, vilket kan utvecklas ytterligare.

Blekingetrafiken pekar på vikten av trafiksäkra gång- och cykelvägar mellan marinan, järnvägsstationen och bussterminalen, eftersom området i dag "upplevs som ganska besvärligt och trafikfarligt att ta sig mellan de angivna platserna." På det svarar kommunen att det finns trafikljus i korsningen, och att man kommer att vidta hastighetsdämpande åtgärder mellan kajen och hotellet för att underlätta passage för fotgängare och cyklister.

Länsstyrelsen påpekar också trafikproblemen, och konstaterar att området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården och inom världsarvet Örlogsstaden, och att det därför ställer höga krav på områdets innehåll och utformning. Man konstaterar att marken är förorenad och att detta problem måste hanteras i den fortsatta planprocessen.

Ingen har alltså några större invändningar. Inte heller har frågan om marinan kommit upp i den allmänna debatten, trots att beslutet om att utreda en sådan fattades redan 2003.

Inte heller tänker kommunen upprätta någon miljökonsekvensbeskrivning, eftersom planarbetet är påbörjat "innan det nya direktivet om miljöbedömning trädde i kraft och planen väntas antas innan 2006-07-21 omfattas detaljplanen inte av den nya lagstiftningen".

Förslaget skickades ut på ett första samråd i somras mellan 17 juni och 18 juli. I den här omgången är remisstiden 23 november till 21 december. Men det brinner inte i knutarna ännu. Förslaget finns på kommunen och Stadsbiblioteket under december, och kommer enligt planerna att ställas ut också i mars, för beslut i maj. Förslaget finns också på hemsidan www.karlskrona.se

Hur ska nu detta finansieras? I marinan finns kommersiella intressen, och det är viktigt att man hittar verksamheter, som ger liv hela året, inte bara sommartid. Möjligen kan man hitta externa finansiärer till en sådan satsning. Skattepengar lär det inte finnas.

Man skulle önska att kommunen tog ett helhetsgrepp på området Oljehamnen - Pottholmen - Skeppsbrokajen - Handelshamnen, eftersom frågorna kring vår gemensamma miljö engagerar så många. Pusselbitar i alla ära, men hela pusslet ger bättre överblick.

Inga-Lena Fischer
Så här jobbar Blekinge Läns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.