Ledare BLT

Hur länge ska vi vänta?

Ledare BLT Artikeln publicerades

Blekinge Flygflottilj F 17 i Kallinge väntar tillökning och det har den gjort i betydligt mer än nio månader, närmare bestämt i sju år, sedan försvarsbeslutet 2004.

Som bekant fungerar försvaret så att Fortverket bygger all fysisk infrastruktur åt försvaret. Sedan betalar försvarsmaktens olika enheter hyra till Fortverket. Det blir en hel del pengar varje år.

Det känns lite underligt att varje regemente ska fortsätta att betala marknadsmässiga hyror år ut och år in. Hur kan man veta vad F 17 betingar för värde på marknaden med sina stora flyg- och helikopterhangarer? Många av dessa byggnader är dessutom från 40-talet och betalda ur flottiljens anslag när de byggdes. Det är som att betala en villa kontant utan lån, men ändå tvingas betala hyra.

  Drift- och underhållskostnader är okej, men marknadsmässig hyra, nej. Flottiljen och marinbasen betalar tillsammans upp mot 200 miljoner per år. Lite löjligt för byggnader som i marinbasens fall många är uppförda på 1700-talet.

  Hyreskostnader för F17:s del kommer nu att bli ännu högre när startskottet för de nya byggnaderna kommer, när det nu kommer? I försvarsbeslutet 2004 bestämdes att byggnader och startbanor inne på Blekinge flygflottiljs område skulle utökas, eftersom det blivit nödvändigt när de nya helikoptrarna kommer på plats.

  Varför har det tagit så långt tid från beslutet 2004 till startskottet i en oviss framtid? Visserligen har vi flera gånger redovisat den dystra utvecklingen när det gäller den nya medeltunga helikoptern, NH90 eller Helikopter 14 som den heter i försvaret. Systemet skulle egentligen ha varit slutlevererat och operativt nu, men ideliga förseningar gör att det inte blir helt färdigt förrän om 6-7 år

  Men nu börjar Hkp14 så småningom komma på plats och hanteras av Försvaret Materielverk, FMV innan de hamnar ute på flottiljerna. Från början var det meningen att de skulle spridas på tre olika ställen där helikopterflottiljen verkar; Malmen utanför Linköping, Kallax, (Norrbottens flygflottilj, F 21) och så Kallinge.

  Men nu har förseningen gjort att riksdagen har beslutat att köpa in andra helikoptrar i väntan på att Hkp14 ska bli operativ. Vi köper amerikanska helikoptrar av Blackhawk-typ för den nätta summan av 4,7 miljarder.

  Det nya helikoptersystemet, där maskinerna går under beteckningen Hkp16, ska i sin helhet baseras på Malmen. Det i sin tur innebär att samtliga exemplar av Hkp 14 placeras ut på Kallinge och i Norrbotten, eftersom de helt enkelt inte får plats på Malmen.

  Därför krävs nu ett snabbt beslut från regeringen för att få igång det nya ”byggpaketet”. Det handlar om nya hangarer, landningsbanor, olika hangarplattor, en drivmedelsanläggning och ett nytt flygledartorn. Tillsammans kostar dessa investeringar i runda slängar 600 miljoner.

  Nu undrar allt fler varför beslutet dröjer och dröjer. Helikopter 16 är på ingående till Malmen samtidigt som Hkp 14 och det går inte. På Kallinge kan man inte använda de gamla hangarerna från 40-talet, bland annat ur brandsäkerhetssynpunkt, men ingenting händer.

  Beslut kommer ”på torsdag” har vi hört alldeles för många gånger nu. Det är i regeringens sammanträden på torsdagarna som alla viktiga beslut fattas. Nu väntar vi spänt eftersom det börjar brinna i knutarna.

  Det kan väl inte vara så att beslutet ”på torsdag” är en torsdag vilken som helst, vilket år som helst? Sju års väntan är alldeles för länge och nu måste regeringen ge ett besked. Man kan inte stapla helikoptrar på varandra!