Läsarnas

SPF Seniorerna Östra Blekinge

Läsarnas Artikeln publicerades

På föreningens årsmöte lyfte Arne Strandh fram en motion ”Nu får det vara nog”. I motionen beskrivs att nära hälften av landets pensionärer har inkomstnivåer som anses ovärdiga. 314 000 svenska pensionärer lever idag under EU:s gräns för fattigdom. Det är en fördubbling av antalet på tio år. Trenden är den motsatta i de nordiska länderna. Bromsen sänkte pensionerna, så att de idag ligger på 2009 års nivå. Pensionssystemet måste ses över. SPF Seniorerna bör demonstrera mot rådande pensionsorättvisa. Motionen togs enhälligt på årsmötet.