Kultur

Medborgarspelet - sista konstverket - förklarat

Medborgarspelet Artikeln publicerades

Hur låter ett kulturarv? Kanske så som konstnären Ulrika Sparre låter oss höra i det fjärde och sista konstverket i vår svit i samverkan med Judiska museet och Blekinge museum. Kanske är detta första gången en tidning länkar till en ljudupptagning från mullen på en begravningsplats.

Vi ska strax berätta hur du som tidningsläsare ska kunna ta del av hela detta konstverk. Men först en kort sammanfattning av vad som har hänt hittills.

Blekinge läns tidning har i samverkan med Judiska museet och Blekinge museum under mars och april genomfört en unik satsning. Den judiska historien och det judiska kulturarvet i Karlskrona, länge bortglömt, har lyfts fram i fyra konstverk av Ulrika Sparre. Samtidigt pågår utställningar på Blekinge museum, där även en del andra aktiviteter äger rum. I mars gjordes också en särskild stadsvandring med judiskt tema.

Under torsdagskvällen den 5 april kommer Judiska museets chef Christina Gamstorp till Blekinge museum vid Fisktorget i Karlskrona att berätta under rubriken ”Judereglementets Karlskrona”. Här ställs frågorna: Runt om i Sverige finns gömda spår av judisk existens. Hur bär man sig åt för att finna och tolka dem?

Det senaste och sista konstverket är alltså nu publicerat och ger möjlighet att lyssna till hur det låter i marken på den judiska begravningsplatsen i Karlskrona.

Gravstenen på den mosaiska begravningsplatsen i Karlskrona är tillsammans med webbadress och QR-kod det sista av fyra konstverk av Ulrika Sparre som publiceras i Blekinge läns tidning.
Foto: Judiska museet
Gravstenen på den mosaiska begravningsplatsen i Karlskrona är tillsammans med webbadress och QR-kod det sista av fyra konstverk av Ulrika Sparre som publiceras i Blekinge läns tidning.

Bilden föreställer gravstenen över Nocha Ruben eller Eleonora Ruben, som på 1800-talet var en av medlemmarna i den judiska familjen Philip-Ruben i Karlskrona. Hon var bland mycket annat aktiv i Carlskrona läsesällskap, vars bibliotek fortfarande finns bevarat och är en av stadens förnämsta kulturella sevärdheter.

Konstnären Ulrika Sparre har vid gravstenen placerat en kontaktmikrofon av den typ som används vid inspelning av akustiska gitarrer. Det ljud hon då spelade in, kan du som läsare få fram om du har en smartphone och läser in den QR-kod som ses längst ner till vänster på bilden.

Då spelas en ljudfil upp som är drygt en minut lång. Den återger det ljud som spelades in vid gravstenen.

Länk till ljudfilen.

Tidigare konstverk:

Medborgarspelet 15 mars

Medborgarspelet 22 mars

Medborgarspelet 29 mars