Kultur o Nöje

Erik Sandberg: Jakten på den försvunna skatten

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

De rika har blivit fattigare och de fattigare har blivit fattigare. Klyftorna har ökat. Journalisten Erik Sandbergs nya bok beskriver genomgående vad som gått snett med det svenska skattesystemet. Det är upprörande - men viktig läsning, tycker Mikael R Karlsson.

Jakten på den försvunna skatten

Författare: Erik Sandberg

Förlag: Ordfront Förlag

Man blir förbannad. Journalisten och dokumentärfilmaren Erik Sandbergs nya bok om vilka effekter det svenska skattesystemet har fått, och inte minst varför det har blivit som det blivit, är upprörande läsning. Sverige, menar han, har blivit ett lågskatteland för de rika medan de fattiga får allt mindre för den höga skatt de fortfarande betalar för sina inkomster. Man blir förbannad, även om det ju knappast är någon nyhet att Sverige har blivit mer ojämlikt de senaste decennierna och att neddragningarna har drabbat de svagaste i samhället. Lika lite som det kommer som en nyhet att man har genomfört en rad skattesänkningar som gynnat de rikaste. Man blir förbannad och det är sambandet som upprör mest.

Erik Sandberg visar hur debattörer, lobbyister och företagsledare de senaste åren har underminerat den fördelningspolitik som är grunden för det svenska välfärdssamhället genom hot, ideologiska dimridåer och rävspel. Han visar hur politikerna har fallit till föga genom att slopa förmögenhetsskatten, slopa arvsskatten och halvera skatten på bolags- och aktievinster.

Men skattesänkningar kostar, skriver han. Antingen måste de finansieras med genom minskade offentliga utgifter eller genom att reformer som annars skulle genomförts inte genomförs. Skattesänkningar får med andra ord konsekvenser. Och ju sämre man har det från början desto värre drabbas man.

    Man blir förbannad, men det är en välgörande vrede som Sandberg lockar fram. En vrede som skapar en lust att förändra. Därvidlag är ”Jakten på den försvunna skatten”, som boken heter, en viktig bok. Förhoppningsvis kan den utgöra en motkraft mot den tilltagande högerpopulismens förkärlek för syndabockar och enkla lösningar. Det är ju knappast hos flyktingarna man finner svaret på vad som ligger bakom försämringen av den svenska välfärden. De verkliga parasiterna finner man på annat håll.

    Som alla bra böcker bygger Sandbergs nya bok på en tämligen enkel logik. Den har en poäng som är odiskutabel. Det är något sjukt med ett system som tar från de fattiga och ger till de rika.