Kultur & Nöje

Durim Bekteshi:Kriget

Kultur & Nöje Artikeln publicerades
Durim Bekteshi.
Foto:Annci Gustavsson
Durim Bekteshi.

Mikael R Karlsson läser en krigsskildring av Durim Bekteshi – en debutant som har framtiden för sig.

Kriget

Författare: Durim Bekteshi

Förlag: Molin & Sorgenfrei

Det är en grym debutroman Durim Bekteshi har skrivit. I den sämsta betydelsen. ”Kriget”, som den intensiva skildringen från Kosovo heter, väjer vare sig för det onda, vedervärdiga eller smutsiga. Det uppdämda våldet ligger hotfullt under varje tangentnedslag i den 180 sidors korta boken. Ibland bryter det fram. Det meningslösa. Det hämndgiriga. Det orättfärdiga. Läsningen blir understundom tung.

Om män som befinner sig i krig, kommer ifrån sitt kompani i fiendeland och försöker ta sig tillbaka till de egna har det skrivits mycket om. Det här är dock långt ifrån den gängse krigslitteraturen. Durim Bekteshi försöker verkligen fånga något annat här. Något existentiellt. Han försöker komma nära. Bitvis lyckas han, men långtifrån genomgående.

Som debut är ”Kriget” därvidlag godkänd, men härbärgerar egentligen inget exceptionellt i vare sig till innehåll eller stilistik.

    Det finns en progression i den. I början av boken staplar Durim Bekteshi metaforer på varandra. Liknelserna duggar tätt och det poetiska, närmast högstämda tonläget, skymmer berättelsen snarare än för den framåt. Det håller dock bara i sig några sidor. Sedan blir det bättre och bättre. Eller rättare sagt: det känns som om Durim Bekteshi blir en bättre författare ju längre fram han kommer i sin berättelse. Om det är så kan vi se fram emot nästa bok med tillförsikt. Det här är en debutant som visar att han har framtiden för sig. ”Kriget” bör kanske därför, mer än något annat, betraktas som en intressant början av något större.