Klart med skolbyggen

Ramdala Artikeln publicerades

350 miljoner.

Så mycket investerar kommunen i ny- och ombyggda skolor under de kommande åren.

Nu har kommunstyrelsen gett klartecken för det stora ombygget i Ramdala.

Förskolan i Ramdala byggs om så fort den nya förskolan i Trummenäs är klar.
Foto: Marcus Palmgren
Förskolan i Ramdala byggs om så fort den nya förskolan i Trummenäs är klar.

Det handlar om en ny 800 kvadratmeter stor skolbyggnad i Ramdala som ska rymma sex klassrum, grupprum, personalutrymmen med mera. Skolan invigs till läsåret 2019/2020. Samtidigt byggs en ny förskola med åtta avdelningar i Trummenäs av en extern aktör. Där kommer kommunen hyra plats när den nuvarande förskolan i Ramdala flyttar till Trummenäs. När den flytten är genomförd byggs Ramdala förskola om till skollokaler med utrymmen för lågstadieklasser och fritidshem.

41 miljoner kronor är avsatta för etapp 1 och etapp 2 i Ramdala och Trummenäs.

Bakgrunden är att elevprognosen för Ramdalaområdet visar på en stadig ökning av antalet skolelever. Många nya villor har byggts och ett större antal tomter ska bebyggas i Trummenäs, Torstäva och Torsnäs under de kommande åren. Även Möcklö och Senoren ingår i upptagningsområdet.

Kommunstyrelsen har också klubbat för en ombyggnad av Nättraby kunskapscentrum till en kostnad av 900 000 kronor. Där är lokalbehovet akut.

– Vi behöver optimera de lokaler som finns och river väggar och anpassar under sommarlovet. Följden blir en bättre arbetsmiljö för alla, säger Sandra Bizzozero (S), ordförande i kunskapsnämnden.