Hus överlämnas till slut efter utdragen arvstvist

KARLSKRONA Artikeln publicerades
Foto:Staffan Lindbom

Efterspelet på ett omtvistat arv slutar med att Allmänna Arvsfonden tar över två fastigheter i norra Karlskrona.

En 64-åring, som dömts för förfalskning, har hela tiden hävdat att han har rätt till husen.

Han hade för snart tio år sedan blivit god vän med en äldre man som levt ensam i stora delar av sitt liv. Han hade hjälpt den äldre mannen, som dog för ett par år sedan 73 år gammal, med lite småärenden. De hade även gjort några resor tillsammans.

Efter den äldre mannens bortgång dök ett gåvobrev upp där hans hus hade skänkts bort. Flera överföringar hade också gjorts på sammanlagt 236 000 kronor. Alltihop till den yngre vännen.

Han dömdes senare för att ha förfalskat namnteckningen i gåvobrevet och att 236 000 kronor skulle betalas tillbaka till arvsfonden. Efter en mindre korrigering fastställde Hovrätten påföljden till 1,5 års fängelse. Och Högsta Domstolen meddelade nyligen att den inte tänker ta upp fallet.

  64-åringen har framhärdat att gåvobrevet visst varit äkta och menat att vännen sagt att det var bättre att han fick pengarna än arvsfonden.

  Fastigheterna (som värderats till minst 320 000 kronor) har fortsatt att vara registrerade på 64-åringen, något som till slut har prövats av Karlskrona tingsrätt. Den konstaterade nyligen att det fastställts att namnteckningen var förfalskad och att det inte fanns några giltiga vittnen till dokumentet. Därmed blir Allmänna arvsfonden fullt ut ägare till byggnaderna. Deras motpart, den dömda mannen, ska stå för rättegångskostnaden, 15 000 kronor.

  Fakta

  Allmänna arvsfonden

  Den sköts av svenska staten och tar hand om tillgångar från dödsbon där det inte finns arvingar (närmare än kusin) eller testamenten.

  Pengarna används till ideella ändamål, företrädesvis till verksamheter för barn, ungdomar eller funktionsnedsatta personer. Varje år förs tillgångar från cirka 600 avlidna personer över till fonden.

  Visa mer...