Hos beväpnade kockar och nyfikna hundar

Tjurkö Artikeln publicerades
Jonas Pettersson och hans Chriga söker av området tillsammans med ställföreträdande kompanichefen Henrik Einarsson.
Foto:Patric Söderström
Jonas Pettersson och hans Chriga söker av området tillsammans med ställföreträdande kompanichefen Henrik Einarsson.

Karlskrona har utsatts för ett omfattande robotangrepp och Marinbasen står i lågor.

Det är hemvärnets verklighet under militärövningen Aurora.

Drygt 700 soldater befinner sig i Karlskrona för att öva på att försvara och bevaka marina intressen. Av dem kommer 250 från 37:e hemvärnsbataljonen i Blekinge som har förstärks med kompanier från Skåne och Göteborg. Som om inte det var nog har både Danmark och Norge skickat över var sin pluton med 50 soldater vardera. Övningen inleddes måndagen den 18 september och avslutas klockan 08.00 på söndagen den 24 september.

– Det är flera utmaningar. Dels att få ihop en samordnad ledning av så stora förband och att få logistiken att fungera, säger Fredrik Hansson som är chef för Blekingegruppen och momentövningsledare för hemvärnets övningar.

Bland de blekingska soldaterna finns det flera specialister vars färdigheter sätts på prov ute på Tjurkö.

  Hundföraren Jonas Pettersson och hans schäfer Chriga har övat på vindsök tillsammans med de norska hundförarkollegorna.

  – Hunden står längst fram i fören på båten och kan då få upp spår på flera hundra meters avstånd. Chriga har låst på luktar på närmare 600 meter, säger Jonas Pettersson stolt.

  Han menar att övningen är viktig ur både ett socialt och utbildningsperspektiv.

  – Även om mycket vi gör mycket lika så skiljer det sig på en del punkter. Jag har varit med i hemvärnet i 22 år och lär mig något nytt varje dag, säger han ödmjukt.

  Inne i sjukvårdstältet övar sjuksköterskan Johannes Bülow tillsammans med sina kollegor. Han har medicinskt ansvar under övningen och jobbar till vardags på ambulansen i Karlskrona. I tältet tar han hand om figuranten Christoffer Vikström som har drabbats av en fallskada.

  – Vi har vår lilla enhet så vi märker inte av att det är så stor övning, säger Johannes Bülow.

  Det märks tydligt att det rör sig om en krigsövning när blicken vänds mot köksavdelningen. Vid besöket lagar de mat till 350 soldater och är helt självförsörjande med råvaror, el och vatten. All personal som för tillfället inte arbetar med mat är beväpnade, redo att rusa till sina eldställningar för att försvara sig mot ett eventuellt angrepp.

  – Vi är i första hand soldater och flera i min grupp är skickliga skyttar, säger kocken Margareta Wester.

  Fakta

  Hemvärnet under Aurora

  700 hemvärnssoldater från Sverige, Norge och Danmark har samlats i Karlskrona i samband med försvarsmakters övning Aurora.

  Deras främsta uppgifter är att övervaka och bevaka ett marint basområde.

  Visa mer...