Högvaktstjänst tvingar marinens fartyg i hamn

Karlskrona Artikeln publicerades

Marinen tvingas lägga fartyg vid kaj för att vakta kunga­familjens slott.
”Högvaktstjänsten kommer påverka sjöstridsflottiljernas möjligheter att upprätthålla anbefalld beredskap”, skriver landets två sjöstridsflottiljer i en skrivelse till försvarshögkvarteret.

Under nästa år är två högvaktspass inplanerade för flottiljerna. Dessutom kan det bli aktuellt med ytterligare ett pass under förs­ta kvartalet.

Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona och Fjärde sjöstridsflottiljen Stockholm har reagerat skarpt mot försvarshögkvarterets planering av högvaktstjänsten. I en vass skrivelse framför de sina synpunkter till ansvariga på högkvarteret.
– På sikt kommer det att påverka vår förmåga att lösa uppgifterna till sjöss, säger Jimmie Adamsson, informationschef på Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona.

Från Karlskrona kommer 35 personer att avdelas för uppdraget.
– De jobbar i stort sett 14 timmar om dagen. För oss innebär det att 15 procent av årsarbetstiden per anställd går till att gå högvakt, säger Jimmie Adamsson.
– Det är arbetstimmar som måste tas någon annanstans och kommer att gå ut över tid som de skulle ha haft till sjöss.

  Innan de åker till Stockholm genomförs ett par veckors träning som också tar tid från sjödygnen.
  Karlskronaflottiljen räknar med att deras högvaktstjänst kommer att kosta försvaret 1,2 miljoner kronor nästa år.
  Flottiljerna är inte emot att gå högvakt.
  – Högvakten är en gammal anrik militär tradition och vi betraktar den som en skarp insats. I dagens Försvarsmakt, med färre förband än förr i tiden, innebär det naturligtvis att varje förband får gå vid fler tillfällen, säger Jimmie Adamsson och fortsätter:
  – Flottiljens planering försvåras naturligtvis också av sena direktiv från försvarshögkvarteret då personalens arbetstid ska fördelas över alla de uppgifter vi har fått att lösa. Andra planeringsinriktningar som deltagande i internationella övningar har långa planerings­horisonter.

  Flottiljerna är också oroade över vad högvaktstjänsten ger för signaler till de nya sjömännen.
  ”Bilden de nya sjömännen får är att deras jobb mer går åt till att gå högvakt än att göra sin tjänst ombord. Det tror vi kommer öka risken för att sjömännen ska lämna förbanden för andra jobb”, skriver de.