Debatt om sparkrav på socialnämnden

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Fredrik Sandberg / TT

Socialnämnden väntas gå över tolv miljoner kronor back i år.

Det är fortfarande tomplatserna på HVB-hemmen i Fur som kostar pengar.

Den största posten handlar om externa placeringar för barn och ungdomar. Där ligger det prognostiserade underskottet på minus fyra miljoner kronor. Totalt väntas socialnämnden gå 5,5 miljoner kronor back på löpande driftskostnader, resterande sju miljoner kronor handlar om de omtalade tomplatserna på HVB-hemmen i Fur.

– Vi har fodringar på Migrationsverket och vi kan få drygt fem miljoner av dem, men vi vet inte när eller om de pengarna kommer. Vi kan vända på några stenar till, men vi får inte fram 12,5 miljoner, säger nämndens ordförande Ingrid Hermansson (C).

Nu har förvaltningen fått i uppdrag att återkomma med besparingsförslag, ett uppdrag som börjar bli mer regel än undantag. Sophia Ahlin (M) är kritisk.

    – Det skickar fel signaler till förvaltningen som behöver arbetsro. De har redan påbörjat besparingsåtgärder som kommer att ge resultat på längre sikt och vi måste ha tillit till deras arbete.

    Hon är även kritisk mot själva skrivningen i budgetuppföljningen som hon menar måste vara tydligare.

    – Som vanligt smyger de in de sju miljonerna för platserna i Fur i brödtexten i stället för att redovisa det i siffror. Vi måste vara tydligare mot kommunstyrelsen med vårt faktiska underskott. Det behöver tillskjutas mer pengar, inte sparas mer.