1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter
Nyheter • Publicerad 31 oktober 2001

JanAnders Palmqvist! Du har naturligtvis rätt i mycket av det som står i din insändare. Ronnebys skolor visar bra resultat (men delvis sjunkande sådant), elever och föräldrar är nöjda, skolledare och skolpersonal utför ett bra arbete, det har byggts och byggs om, lokaler har anpassats och lönepåslagen har kompenserats, vilket alltsammans är bra!

Det är vidare viktigt att de löner för lärare och skolledare, som sätts i Ronneby kommun är konkurrenskraftiga jämfört med andra kommuners, så att man inte riskerar brist på behöriga lärare i Ronneby.

Naturligtvis spelar andra faktorer än bara lönen en stor roll vid rekrytering av lärare i Ronneby. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren till exempel är viktiga.

Man kan notera som positivt inför framtiden att du betonar skolans och förskolans betydelse för alla barn och ungdomar.

Så långt och i de här delarna är vi helt överens!

Men att lönenivån och arbetsmiljön i Ronneby bidrar till rekrytering, det är vi inte ense om.

Sedan vidtar vissa sifferövningar, som skall visa att en satsning skett.

Trots det som där anförs, ger rektorerna och FOG:s verksamhetschef en bild av en verksamhet, som i högsta grad är i gungning.

Arbetsmiljö

Många av våra medlemmar vittnar om att deras arbetsbelastning ökat oerhört mycket de senaste åren. Vi har för närvarande nästan 50 långtidssjukskrivna lärare i Ronneby, varav en stor del av psyko-sociala eller i övrigt arbetsrelaterade orsaker. Hade arbetet varit bättre anpassat till den enskilde arbetstagaren, som arbetsmiljölagen föreskriver, så hade en stor del av dessa lärare i stället varit kvar i produktivt arbete.

Det går inte att bara jämföra elevantal per lärare. En stor mängd nya arbetsuppgifter har ålagts lärare och skolledare under senare år, samtidigt som lärartätheten minskat. Andelen elever med problem av olika slag har ökat. Visserligen är "kringpersonalen" en oerhört viktig förutsättning för verksamheten, men det är ändå lärarna som bär huvudansvaret för måluppfyllelsen i skola-förskola.

En viktig resurs

Vissa politiker och andra vill gärna tala om "vuxna i skolan", "Personal" och så vidare. Vi menar att lärarna är de absolut viktigaste personerna för att uppnå de mål, som fastställts. Utan lärare - ingen skola-förskola, eller hur?

Lärarförbunden och Ronneby kommun har nyligen tecknat en lokalt avtal om måluppyllelse och arbetsmiljö. I det finns skrivningar om att äldre lärares situation särskilt skall beaktas. Man kanske inte orkar lika mycket vid 55+, som man gjorde i unga år.

Att förbättra arbetsvillkoren på detta sätt och följa avtalet kostar naturligtvis pengar på kort sikt, men det minskar också arbetsmiljöproblemen i ett längre perspektiv.

Satsa på personalen

Att underlätta för äldre lärare att vara kvar till pensionen är något att satsa på även ekonomiskt sett. Som det nu är, tror väldigt många inte, att de orkar arbeta till 65 års ålder. Flera rektorer med lång erfarenhet och stor kunskap om verksamheterna i Ronneby söker sig bort, aviserar avgång eller har redan lämnat kommunen.

Att rekrytera och introducera nya skolledare hela tiden kostar massor av pengar och tid. Detsamma gäller lärare av alla kategorier, från förskolan till gymnasiet.

Jap! Du kan läsa upp och skriva siffror för lärarna hur mycket som helst. Men den upplevda arbetsmiljön är den som gäller.

Du kan inte byta ut lärare så att alla blir supermänniskor. Nu har du de lärare du har. Var rädd om dem och se till att de har en bra arbetsmiljö!

Då får barnen/eleverna en bra förskola-skola. Och föräldrarna kommer att fortsätta att vara nöjda. Dessutom har ju olika undersökningar visat, att en stor majoritet säger ja till en skattehöjning, om den används till just förskolan och skolan.

Behövs tio miljoner

Nu har förskole-grundskolenämnden tagit sitt uppdrag att värna om sin verksamhet på allvar, genom att äska fem miljoner kronor ytterligare, för att förhindra genomförandet av en del av nästa års nedskärningar och försämringar, vilka beskrivits på ett förnämligt sätt av verksamhetschef Tommy Ahlqvist och rektorerna inför FOG:s nämndssammanträde den 15 augusti. (I Nulägesbeskrivning-FoG, 2001-08-06. Kan hämtas i Stadshuset, Ronneby!)

Vi vill, att cheferna skall orka arbeta kvar i Ronneby.

Vi vill att alla lärare skall orka arbeta vidare med barn i förskola-skola.

Vi vill att föräldrarna till alla barn - även barn med svårigheter med matte, läsning, skrivning, tal och koncentration med mera - tryggt ska kunna lämna sina barn hos lärare, som hinner med alla barnen och alla sina viktiga arbetsuppgifter i en bra arbetsmiljö, som också är bra för barnen/eleverna.

Nu måste kommunledningen förstå att FOG-nämnden mycket ingående har penetrerat dessa frågor. De äskade fem miljonerna är en absolut nödvändighet och ett minimum. Enligt rektorerna fattas snarare tio miljoner!

Ulf Löhbern

Lärarförbundet, Ronneby

Marita Kangestad
Så här jobbar Blekinge Läns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.