Fria att ...

Det fria ordet
Trots att Elina Gustafsson står upp mot näthatarna, sätter det sina spår. ”Det påverkar mig i vardagen, jag trodde aldrig att jag skulle behöva sortera brev. De utan frimärken uppfattar jag som värst, trots att innehållet kan vara tio gånger värre i breven med porto”.
Foto:

Det fria ordet
”Självklart skrivs det en massa saker som inte skulle ha sagts om det varit öga mot öga. Det blir en trygghet när du sitter bakom skärmen”, säger Andreas Glingfors.
Foto:

Det fria ordet
För att skydda den personliga integriteten i samband med publiceringar finns en rad etiska regler som medier gemensamt tagit fram. På andra håll kan det gå som i fallet med hovslagaren Christer Ericson. Han togs för en tjuv och fick privata uppgifter utlämnade till allmän beskådan.
Foto:

Senaste nytt

Vi gillar att du tycker som du vill