Lars H Zetterberg 1925-2017

Gerhard Kristensson, professor emeritus vid Lunds Tekniska Högskola LTH, hedersledamot i SNRV Carl-Henrik Walde, överingenjör emeritus vid Försvarets materielverk FMV, hedersledamot i SNRV Artikeln publicerades
Professor emeritus Lars Henning Zetterberg har avlidit.Foto: IVA
Professor emeritus Lars Henning Zetterberg har avlidit.Foto: IVA

Professor emeritus Lars Henning Zetterberg, Täby, har lämnat oss 92 år gammal. Han sörjs, sedan hans hustru Marianne häromåret avlidit, närmast av barnen Göran, Bodil och Ingela med familjer.

Z, som han hette i telekomkretsar, var född i Uppsala. Efter civilingenjörsexamen på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, kom han till dåvarande Försvarets Forskningsanstalt FOA (i dag FOI) för att som värnpliktig slutföra sin befälsutbildning på en ny systemavdelning. Han arbetade med OA (operationsanalys) och blev senare institutionschef på systemsidan. På FOA var han ett dussintal år och fick möjlighet att doktorera.

Z tillträdde 1965 som professor i telekommunikationsteori på KTH. Ämnet grundas på informationsteori, telekommunikationsteori och signalbehandling vilka då var i ett expansivt skede. Han fångade upp trenden med kurser i informationsteori, datatransmission, statistisk signalbehandling och kretsteori, banbrytande för den starka ställning som området tidigt fick i Sverige och som var i världsklass.

Z var "Signalbehandlingens fader", en honom väl värd hederstitel. Han sade att undervisning var det viktigaste han gjort och han fick sina doktorander att utveckla sin kreativa förmåga. En av dessa var bortgångne Östen Mäkitalo som ledde skapandet av den moderna mobiltelefonin vilket blev ett annat av våra kärnområden, också det i världsklass där Östen sågs som "Mobiltelefonins fader".

    Z pensionerades 1990 men var kvar i den Svenska Nationalkommittén för RadioVetenskap SNRV som är ett expertorgan under Kungl Vetenskapsakademien KVA. I SNRV minns vi honom för många värdefulla inlägg och råd. Det viktigaste var nog när han breddade ämnesområdet för SNRV:s "RVK - RadioVetenskaplig Konferens" till "RVK - RadioVetenskap och Kommunikation" vilket skedde 1996 i Luleå.

    Z var ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och av KVA. Han promoverades till hedersdoktor vid Lunds Universitet. IVA tilldelade honom sin stora guldmedalj för hans epokgörande arbete att i Sverige skapa och etablera den akademiska verksamheten inom telekommunikationsteori och signalbehandling vilket innebar att landet tidigt fick större kompetens än kanske något annat land.

    Lars Henning Zetterberg var en av de främsta som medverkade till att nationen Sverige blev världsledande inom telekomområdet. R.I.P "Z"!