1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Nyheter

Färre dödsolyckor - men inte i sydost

Dödsolyckorna minskade något i landet som helhet under 2006 jämfört med 2005 men lokalt i sydöstra regionen, Östergötlands, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Blekinge län, blev det dessvärre en ökning. Vägverkets preliminära siffror för regionen visar att 70 personer fick sätta livet till i trafiken under 2006. Det är tre fler än under 2005.
Nyheter • Publicerad 19 januari 2007

-Eftersom antalet dödsolyckor ändå inte är så stort, kan vi få ökningar vissa år trots att vi satsar stort på att få ner antalet svåra olyckor. Trenden på lite längre sikt är dock ändå neråtgående, säger Björn Jonsson, trafiksäkerhetsingenjör Vägverket Region Sydöst.

Han berättar att det gjorts mycket för att höja vägstandarden i vår del av Sverige. Framför allt är det enligt Vägverket mitträckena som räddat liv.

- Den klart mest kostnadseffektiva metoden att få ner antalet svåra olyckor, säger Björn.

Två olyckstyper Det finns två olyckstyper som är klart dominerande i statistiken och det är mötesolyckor och singelolyckor där någon kört av vägen. De står för över hälften av dödsolyckorna medan dödsolyckor orsakade av viltkollisioner står för några få procent. Det gäller även om vi talar om Kronobergs län som, enligt försäkringsbolaget If, är det län där risken för viltolyckor är störst, följt av Kalmar län och Jönköpings län. I G-län har vi 15,5 viltolyckor per 1000 registrerade bilar och samma siffror för Kalmar är 10,0 medan Blekinge ligger på 0,8.

Svenskt problem - Man skulle kunna säga att viltolyckorna dessutom är ett svenskt problem, vilket betyder att säkerheten i bilarna inte utvecklats lika fort som när det gäller frontalkollisioner, säger Björn.

Färre olyckor på E 22 Det positiva exemplet är

E 22 i Kalmar län där det inträffade mellan sex och åtta dödsolyckor varje år innan mitträcket sattes upp. Efteråt handlar det om enstaka fall per år.

Ändå ökade antalet döda i distriktet och det förklarar Bengt Jonsson med att att olyckorna ökat på det mindre vägnätet där det är markant dyrare att bygga fungerande mitträcken eftersom vägarna är smalare.

- Vi bygger bort mötesolyckorna på de större vägarna, men fortfarande inträffar många dödsolyckor på det mindre vägnätet. Här hänger olyckorna ofta ihop med hög hastighet. I stort kör mer än hälften av bilisterna över tillåten hastighet. Så hur mycket vi än bygger måste även trafikanterna ta sitt ansvar, säger Björn Jonsson.

Forskningsrapport Några dagar efter att Vägverket offentliggjort den här statistiken släpper Folksam en forskningsrapport med rubriken "Bristande vägstandard vållar flest dödsolyckor". En studie gjord av Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam och Maria Krafft, Chef Folksam Trafik & Samhälle.

Höja säkerhetsnivån I rapporten slår man fast att: "Vägens bristande säkerhetsstandard visade sig orsaka 72 procent av dödsfallen, medan 53 procent berodde på brister i bilens säkerhetsstandard och 42 procent på förarens regelbrott."

- Att höja säkerhetsnivåerna vad gäller vägstandarden är viktigast, där kan man uppnå den största förbättringen, säger Maria Krafft. Det kommer att ta tid och resurser, men ger tydliga resultat. Den dominerande andelen olyckor inträffar på en begränsad del av vägnätet, där trafikflödet är högt. Det underlättar arbetet och bör öka kostnadseffektiviteten. Målet är säkra sidoområden och mittseparering på vägar med hastighetsbegränsning över 70 kilometer/tim. Det skulle förbättra säkerheten markant.

Utrustningen viktig - Säkerheten ökar betydligt om bilen är utrustad med antisladd, bältespåminnare och alkolås. Totalt sett hade 25 procent av de 215 dödsolyckorna Folksam undersökt kunnat förhindras om bilen haft antisladdskydd. Det gäller både singel- och mötesolyckor, säger Helena Stigson.

Väg 23 På frågan om hur Vägverket skall möta olycksutvecklingen på de mindre vägarna svarar Bengt Jonsson med att ta exemplet väg 23 från Sandsbro, utanför Växjö, till Braås. Där planerar man nu för mitträcken och viltstängsel enligt principen 1+1 under 4-5 km samt därefter en breddning av vägen några kilometer för att möjliggöra 2+1 och därmed omkörning i endera riktningen.

Stefan Nilsson
Så här jobbar Blekinge Läns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.