Vilken hjälp är bäst?

Gunnar Sandwall ,

Det vore välkommet med en saklig debatt i flyktingfrågan.

Det har tagit lång tid för industriländerna, bland dem Sverige, att utvecklas där vi är. Hårt arbete och god planering har krävts. Krig, oro, och elände gör att folket i de utsatta länderna vill få det bättre. Därför söker de sig till länder som kan uppfylla deras önskemål.

Vad många människor funderar på är om vilken hjälp som är mest human och effektiv? Att hjälpa i närområden eller låta dem komma hit? Det är inte obekant att hotell, rekreations- och fritidsanläggningar används som flyktingboende. Ändå är det skriande behov av flera platser.

Staten vill tvinga kommuner att ta emot flera flyktingar. En del kommuner anser sig inte ha plats för flera. Den stora frågan är om vår grundläggande samhällsstruktur orkar med det stora antalet nyanlända? Det blir exempelvis större konsumtion av sjuk och tandvård, utbildning, social- och kriminalvård.

    Olika vanor, kulturer och religioner är inte alltid så lätt att förena. Flyktingpolitiken har blivit en angelägen fråga på den politiska dagordningen. I en demokrati är det viktigt att alla åsikter får prövas mot varandra. Det är i slutändan folket som väljer.