Varför nej till huvudentreprenörsansvar?

Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson (SD) Sven-Olof Sällström, arbetsmarknadspolitisk talesperson (SD) Margareta Forslund, distriktsordförande (SD) ,

Socialdemokraterna vill ge sken av att vi skulle ha röstat emot schyssta villkor för svenska arbetstagare, något som naturligtvis inte stämmer. Däremot är det ett faktum att samma parti och regering röstade nej till just förbättrade villkor för den grupp de säger sig värna.

Sverigedemokraterna föreslog flertalet förändringar till förslaget som röstades igenom i slutet av november. Vi ansåg att ett huvudentreprenörsansvar, utbildningsinsatser för offentliga upphandlare och en samverkan mellan upphandlare och Skattemyndigheten borde ingå i lagförslaget – det gjorde inte regeringen.

Att införa ett solidariskt ansvar för huvudentreprenören gentemot sina underleverantörer är en lösning på en stor del av problemen med att företag anlitar underentreprenörer som präglas av oschyssta villkor eller i värsta fall regelrätt svart arbetskraft. En ökad samverkan mellan upphandlande part och Skattemyndigheten hade också kunna säkerställa att sociala avgifter betalas in.

Men det är även av yttersta vikt att den upphandlande parten, exempelvis kommunen, besitter den kompetens som krävs för att genomföra en korrekt upphandling. Därför föreslog vi utbildningsinsatser för upphandlingsansvariga. Det går redan idag att ställa krav på schyssta villkor, men det görs inte i många kommuner och landsting då det saknas kompetens bland upphandlarna.

    Samtliga förslag är utformade för att höja upphandlarnas kompetens och få upphandling att handla mer om kvalitet än om pris. Samtliga förslag röstade regeringen emot.

    Att regeringen nu slår på trumman och anklagar oss för att ha röstat mot svenska arbetstagare är ovärdigt och ohederligt. Framförallt är det inte särskilt genomtänkt då var och en kan ta del utav hur varje enskilt parti röstat.

    Sverigedemokraterna anser att det är rimligt att upphandlare ska kunna ställa krav på lön, semester och arbetstid. Däremot röstade vi nej till att upphandlare ska kunna ställa högre krav på svenska företag jämfört med utländska företag med utstationerad arbetskraft. Alliansen röstade på samma sätt.

    Vi föreslog att det skulle införas ett huvudentreprenörsansvar, utbildning av upphandlingsansvariga och bättre samverkan mellan myndigheter. Hade regeringen tryckt på rätt knapp hade dessa blivit en del i kommande helhetsförslag, men det gjorde de alltså inte.

    Regeringen ska nu återkomma till riksdagen med ett mer genomtänkt förslag. I de kommande förhandlingarna avser Sverigedemokraterna vara en konstruktiv part och driva en linje som inte riktar udden mot landets småföretagare och där samma villkor ställs på svenska och utländska företag.