Sverige, Ryssland och Nato

Ulf Bjerén ,

”Det är oacceptabelt med hot från Ryssland”, uttalade sig utrikesminister Margot Wallström (DN 10/9).

Men kontrollerar vi vad taleskvinnan för Rysslands UD Maria Zacharova sa på den presskonferens i Moskva som föranledde Wallströms protest ser vi att hon inte framförde något hot. Inte heller, i skarp kontrast till USA-senatorn John McCain vid sitt Sverigebesök nyligen, blandade hon sig i Sveriges inre angelägenheter.

Hon sa ordagrant:

”Man påtvingar den svenska allmänna opinionen idén om att Sverige måste gå med i Nato för att garantera sin nationella säkerhet. Vår ståndpunkt är väl känd. Vi har upprepade gånger hävdat att en stats förvars- och säkerhetsstrategi är en intern och suverän angelägenhet för denna stat.

  Men vi anser att Sveriges alliansfrihet är en viktig stabilitetsfaktor i Nordeuropa. Det är klart att ett svenskt inträde i Nato skulle ha militära och utrikespolitiska konsekvenser på vilken den ryska parten blir tvungen att reagera.”

  Så långt Maria Zacharova.

  Ryssland har alltså inte uttalat något hot. Men det är bara att konstatera faktum, nämligen att om Sverige ansluts till Nato eller antar ett värdlandsavtal som innebär att Sveriges territorium ska upplåtas till Natos militär och vapen, till och med kärnvapen, så innebär det ett hot mot Ryssland.

  Det innebär en komplettering av den aggressiva inringning som USA och Nato successivt genomfört mot Ryssland: Hundratals militärbaser, jättelika militärövningar vid gränsen, ett band av Natostater utmed gränsen. Det tvingas Ryssland ta hänsyn till i sin militärstrategi.

  Maria Zacharova uttrycker Rysslands värdesättande av den svenska neutraliteten. Det visar att major Jan Björklund ljuger när han påstår att Ryssland struntar i neutraliteten och redan betraktar Sverige som ett Natoland.

  Ledande svenska media borde be Ryssland om ursäkt för falska tillvitelser. Jag skrev om propagandalögnerna mot Ryssland, bevisade och i några fall erkända lögner, i BLT den 16 juli. Margot Wallström kunde officiellt tacka Ryssland för dess principiella respekterande av vår alliansfrihet.