Samsyn och bred enighet kring Kilströmskajen

Inger Pettersson ,
”Nu krävs det att ni politiker lägger örat till marken precis som föreningen Gamla Carlscrona gjorde. Fördelen här är att ni inte ens behöver böja er till marken, eftersom kritiken mot det olämpliga och malplacerade höghusbygget framförs så kraftfullt och tydligt”, skriver Inger Pettersson.
Foto:Staffan Lindbom
”Nu krävs det att ni politiker lägger örat till marken precis som föreningen Gamla Carlscrona gjorde. Fördelen här är att ni inte ens behöver böja er till marken, eftersom kritiken mot det olämpliga och malplacerade höghusbygget framförs så kraftfullt och tydligt”, skriver Inger Pettersson.

Intresseföreningarna Björkholmens Byalag, Saltö- och Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening (SETI), BRF Flundran 2 på Saltö och Föreningen Gamla Carlscrona har en samsyn gällande höghusprojektet för Kilströmskajen.

Tillsammans med andra remissinstanser, exempelvis länsstyrelsen och Blekinge museum, och ett stort antal kommunmedborgare levererar föreningarna en samlad kritik mot höghusprojektet som man anser vara för högt i relation till omkringgivande bebyggelse med negativa konsekvenser för riksintresse och världsarv.

En kraftig medborgarkritik står nu mot de fyras gäng som i min mening består av:

Planchefen Ola Svärd, som mot slutet av samrådsmötet deklarerade att han troligen skulle lämna mötet med samma positiva syn på byggprojektet som när han kom till mötet, alla kritiska synpunkter till trots.

  Stadsarkitekt Hans Juhlin som i en tidningsintervju tycker att det är ”roligt att så många har engagerat sig” men som i samma andetag maktfullkomligt klargör att all kritik som inkommit mot projektet inte behöver betyda något för beslutet.

  Investeraren Torsten Kai Larsen som genom Svensk Bostadsutveckling AB ska få köpa marken (utan anbudsförfarande) och som inte ”kan” bygga lägre för då ger projektet inte tillräcklig vinst.

  Och så Magnus Larsson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunalråd, som i en intervju fantasifullt illustrerar samrådssynpunkter och remissvar genom att associera till Richterskalan. Varför skulle man bry sig om kritiken gällande prestigebygget signerat Gert Wingårdh när man inte vid den massiva kritiken mot bygget av hotellet på Fisktorget ansett att man behövt göra det? (Om jag misstolkar Magnus Larsson uttalande här så välkomnar jag hans replik på tolkning – men liksom Larsson vill jag associera till ”utslag på Richterskalan” och tycker att man bör beakta det faktum, som bland annat Wikipedia redogör för, att: ”Richterskalan är ibland missvisande, då den utlösta energin inte alltid motsvarar graden av förödelse”.)

  Med tanke på företrädare, ivriga talesmän och lobbyister för projektet ter sig detta som ett väldigt manligt projekt, men nej, detta är ett synnerligen grabbigt projekt med grabbar som gillar ett ”spännande” högt hus som ” sticker ut” och ”sticker upp”. Associationer, någon?

  Jag uppmanar Magnus Larsson, kommunstyrelsen och alla berörda politiker att inte kringgå kritiken från medborgare och remissinstanser – det är djupt ovärdigt den kommunala demokratin. Tjänstemännen må ha inställningen att det går att strunta i kritik från medborgare och remissinstanser, hävda att ingen förstår stadsutveckling som de gör och ge oss direktiv som går ut på att vi ska uppfatta det höga bostadshuset som en solitär byggnad i likhet med Fredrikskyrkan! Det politiska uppdraget handlar dock i allt väsentligt om att stå upp för den kommunala demokratin och visa att man förstår vad ”medborgarinflytande”, ”folkvald” och ”kommunal demokrati” betyder på djupet.

  Nu krävs det att ni politiker lägger örat till marken precis som föreningen Gamla Carlscrona gjorde. Fördelen här är att ni inte ens behöver böja er till marken, eftersom kritiken mot det olämpliga och malplacerade höghusbygget framförs så kraftfullt och tydligt!