Ronneby tar avstånd från rasismen

Nicolás Westrup ,
”Jag kan hålla med om att det kan vara en resurs men för att kunna ta vara på en resurs behövs det vissa åtgärder. Till exempel att de nyanlända snabbt kommer i arbete men för att de ska komma i arbete så behövs det fler arbetstillfällen, anser insändarskribenten.
Foto:Patric Söderström
”Jag kan hålla med om att det kan vara en resurs men för att kunna ta vara på en resurs behövs det vissa åtgärder. Till exempel att de nyanlända snabbt kommer i arbete men för att de ska komma i arbete så behövs det fler arbetstillfällen, anser insändarskribenten.

Det är bra att vi visar avsky mot rasism, men dessvärre verkar vi alltid glömma, eller vilja gömma, den rasism som följer med de nyanlända. Orden rasism och främlingsfientlighet har medvetet missbrukats så till den milda grad, att dessa för länge sedan tappat dess riktiga innebörd. Jag vågar påstå att en stor anledning till att dessa ord missbrukats är för att samtliga andra politiska partier velat ”freda” sig mot det snabbast växande partiet i Sverige – nämligen Sverigedemokraterna.

”Förtäckta” manifestationer mot Sverigedemokraterna. Jag kan ha fel men om så är fallet hur kommer det sig då att SD aldrig blir inbjudna till dessa manifestationer? Är det något parti i Sverige som verkligen är för rättvisa och allas lika värde så är det SD. Allas lika värde utan att glömma ”våra egna”. Vi hade gärna deltagit i manifestationen i Ronneby, men precis som vanligt - så var vi ej inbjudna.

I Sydöstran den 23 mars kan man läsa ett reportage om att Ronneby tar avstånd från rasismen genom en manifestation på torget.

Reportern ställer frågan: ”Varför kom du till manifestationen?” En ung kille svarar: ”För att det är viktigt att visa att det finns människor som tror på ett samhälle där alla behandlas lika”. En nyhet för denna kille är att alla i Sverige inte behandlas lika. Man glömmer en hel del människor i vårt land. Människor som arbetat stora delar av sitt liv i Sverige och år efter år betalat skatt oavsett vart man kommer ifrån. Allas lika värde. Nej, knappast.

    En kvinna svarar på samma fråga: ”Med tanke på hur det gick i valet så är det viktigt att visa att det inte är okej att ställa grupper i samhället mot varandra”. Hm, hur menar hon här, med tanke på hur det gick i valet!?

    Johanna Månsson och rektor på SFI säger: ”Eftersom jag vill att människor som kommer hit från andra länder ska känna sig välkomna. Ronneby behöver dem”. Här undrar jag vad hon menar med den sista meningen? Menar Johanna att vi tar hit flyktingarna för Ronnebys skull och i sådana fall vad grundar hon det på? Är det därför som Ronneby har ett extremt högt flyktingmottagande?

    I BLT den 20 mars kunde man läsa ”De nyanlända är en resurs för Ronneby”. Ja, jag kan hålla med om att det kan vara en resurs men för att kunna ta vara på en resurs behövs det vissa åtgärder. Till exempel att de nyanlända snabbt kommer i arbete men för att de ska komma i arbete behövs det fler arbetstillfällen. Dessvärre har vi inte tillräckligt med arbetstillfällen då arbetslösheten i Ronneby (16–64 år) ligger på drygt 12 procent enligt arbetsförmedlingen och arbetslösheten bland de unga i Ronneby ligger på 33,6 procent (högst i Blekinge). Jag kunde även läsa att 25 procent av de nyanlända har en högskoleutbildning, vilket är fantastiskt. Men här är jag väldigt nyfiken på hur man kommit fram till detta resultat och hur har detta validerats?

    2014 tog Ronneby emot ytterligare 480 personer från Syrien och enligt arbetsförmedlingen har vi 480 nyanlända arbetssökande inskrivna på arbetsförmedlingen.

    Hur stor blir ungdomsarbetslösheten i Ronneby nästa år och vad ska de arbetslösa livnära sig på?