Märkligt att ignorerar försvarets varningar

Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot och energipolitisk talesman, Roger Richtoff (SD), riksdagsledamot och ledamot försvarsutskottet, Margareta Forslund (SD) gruppledare Sölvesborg, Tommy Strannemalm (SD), gruppledare Karlshamn, Christopher Larsson (SD) gruppledare Karlskrona, Nicolas Westrup (SD) gruppledare Ronneby, Max Nielsen (SD) gruppledare Olofström ,
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT

Kommentar till "Blekinge Offshore utgör inget hot mot försvaret i Blekinge", BLT den 18 juni.

Sverigedemokraterna har med skepsis följt utvecklingen med Blekinge offshore-projektet, delvis för att vi ser en begränsad potential i vindkraften som är väderberoende och kräver backup då vinden mojnar.

Det kan även konstateras att vindkraftverken i sig har en kort livslängd relativt annan kraftproduktion där finansieringen av nedmontering av verken samt återställning är högst osäker då verksamheten med nuvarande elpriser är avhängigt subventioner.

Den viktigaste orsaken till att etableringen av vindkraftparken inte bör ske är dock försvarets negativa inställning till projektet. Trots att många år har gått har ingen medlare utsetts mellan de båda sidorna som kunnat ena dem. Det är enligt oss märkligt att Blekinge offshore ignorerar försvarets varningar då potentiella försvarshemligheter som inte kan röjas också kan ha inverkan på dess ställningstagande.

De ökade intäkterna som Blekinges kommuner väntar sig få i form av fler arbetande invånare är också väldigt osäkra. Dels finns inget som tyder på att det är svensk arbetskraft som kommer anställas under etableringen, tvärtom, och dels får dessa arbetstillfällen anses vara av högst tillfällig karaktär.

    Någonstans måste regeringen med sina energipolitiska samarbetspartier ta ställning till om försvaret verkligen är ett särintresse man kan ignorera på det här sättet. Vi anser inte det, utan ser att försvarsmakten måste få respekt för sina ställningstaganden.