Lärare, elever, föräldrar måste involveras samtidigt

Svar till Jeppe Jonsson, ”Fler kuratorer i Sölvesborgs skolor och förskolor" i BLT den 7/3. En trygg och säker skola kräver att lärare, elev och förälder involveras samtidigt. I Sverigedemokraternas budgetförslag för Sölvesborg 2015 stod att läsa: ”Barn och unga måste kunna gå till skolan utan rädsla och oro och lärarna måste ges bättre verktyg för att kunna upprätthålla ordningen. Otrygghet och mobbning ska motverkas samtidigt som kränkande beteende och attityder ska lyftas fram och motarbetas. Ordning och reda är en grundsten för att eleverna ska kunna få den ro för att kunna inhämta kunskap.” Detta är något som jag tror att alla partier i Sölvesborg håller med om. Att anställa kuratorer är inte den slutliga lösningen för att lösa problemen i skolan. Man kan aldrig ta bort ansvaret från föräldrarna. Ett problem är att det finns föräldrar som inte kan engageras inom ramen för trygghet och säkerhet i skolan. Men det stora flertalet är möjliga att engagera. Analysen och förslagen gör inte heller anspråk på att täcka allting, eftersom det inte går att förutse allting. Tyvärr så är det mycket vanligt med mobbning, hot, våld, skadegörelse, skolk, missbruk. Alla dessa obehagligheter förekommer i skolans värld. Problemet är att föräldrarna sällan kommer med aktivt i arbetet på att komma till rätta med dem. Skolan har redan ett bra utbud av åtgärder. Man då många föräldrar ensidigt skjuter utförandet på skolans personal fungerar de sämre eller inte alls. Barnet eller barnen och föräldrarna måste delta aktivt om missförhållanden ska kunna lösas, annars missas informationen på vägen och de vuxna ger olika besked vilket är bland det värsta som kan hända. Hur man ska kunna få föräldrarna mer intresserade av skolans arbete vet jag inte, men med tanke på att de själva gått i skolan borde det vara i deras intresse för det är deras barns framtid som stå på spel. Skolan har många problem att lösa för att den ska fungera på ett bra sätt. Tyvärr slog vi sönder den grundform som fungerade för skolans verksamhet, vi ser idag hela tiden nya idéer och reformer läggas fram för att kunna komma tillbaka till den nivå som Sverige har tappat emot andra länder. Här måste något radikalt hända. Mitt förslag är att stanna upp och för en gång skull analysera vad som tidigare fungerat, samt vad lärarna tycker och vilka förändringar de vill se i skolans värld. Sverigedemokraterna i Sölvesborg har i sitt arbetsprogram för skolans verksamhets områden satt upp en agenda där vi kommer att följa upp med besök inom skolans verksamhet för att kunna få oss en bild av situationen är samt föra en dialog med föräldrar, lärare och elever för att kunna förändra detta viktiga område till det bättre. Sedan slutligen Jeppe Jonsson, så skulle jag inte kalla era 19 punkter på ett A4 för ett budgetförslag, för det har vi inte sett på flera år. Benny Karlsson, Sölvesborg ,