Ifrågasätt trenden med arkitekter som vill bygga fult

Inger Pettersson ,

I SVT Godmorgon för en tid sedan möttes Albert Svensson från Arkitekturupproret och Gert Wingårdh, arkitekten bakom ritningarna till det kontroversiella förslaget för bebyggelse på Kilströms kaj.

Albert Svensson kritiserade starkt den rådande trenden från till exempel kommuner och byggherrar att beställa byggprojekt som ”sticker ut” – och där kalkylerar man med att en stor del av allmänheten inte kommer att gilla dem. Albert Svensson framhöll att man på arkitektutbildningen inte längre uppmuntras att rita ”vackra” byggnader. För att bli berömd som arkitekt gäller det att rita byggnader som i förhållande till omgivande bebyggelse ”skär sig”, ”slår sönder”, är/blir ”impopulära”.

Det är väl just detta som vi har hört till leda från Karlskrona kommuns tjänstemän om förtjänsterna med Gert Wingårdhs förslag för Kilströms kaj. Det ”sticker ut” och därför är det bra.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått många att tro att beslutet om ny detaljplan redan är taget; det beslut som ska tillåta ett höghus och två andra huskroppar och som också leder till att man hugger ner de friska och för området viktiga 28 oxelträden. En annan grupp människor vet att beslutet inte är taget men anser att eftersom projektet drivits så långt redan innan beslut om ny detaljplan, så kommer man att klubba igenom det.

    Jag vill väcka frågan hos er politiker om vad detta säger om er roll i den kommunala demokratin? Om det nu finns en sådan betydande kritik mot förslaget, bör man inte då ifrågasätta det demokratiskt och moraliskt riktiga i att driva igenom det ifrågasatta projektet? Bör man inte i ödmjukhetens och samförståndets namn trycka på stopp- och/eller pausknappen?

    Ni politiker har makt att anta den nya detaljplanen i strid med synpunkterna som anförts av många remissinstanser, intresseföreningar för boende och privatpersoner. Ni politiker har också makten att inte driva igenom något som så många är djupt kritiska till. Jag talar för många när jag uppmanar er att behålla de 28 oxelträden och grönytan på Kilströms kaj och börja om från början – ska det byggas på Kilströms kaj behöver vi vara mer enade i vad och hur det ska byggas. För vems Karlskrona är det?