En sista vädjan till er folkvalda politiker i Olofström

Personal på Myrans förskola ,
Personalen på Myrans förskola är glada över att det ska byggas en ny förskola i Olofström. De tycker att Borgen-tomten är den bästa placeringen och vädjar nu till politikerna som hellre vill bebygga Västralid-tomten.
Foto:Bo Åkesson
Personalen på Myrans förskola är glada över att det ska byggas en ny förskola i Olofström. De tycker att Borgen-tomten är den bästa placeringen och vädjar nu till politikerna som hellre vill bebygga Västralid-tomten.

Vi på Myrans förskola är väldigt glada över att det ska byggas en ny förskola i kommunen. Det innebär mycket arbete och planering både för oss personal och alla övriga som är involverade.

Vi fick fylla i våra önskningar och åsikter angående var förskolan skulle förläggas. Vi hade två alternativ: Borgen- och Västralid-tomten. Vi fick ett uppdrag att rösta och all personal var eniga om att Borgen-tomten var den plats som var bäst för placeringen av vår nya förskola. Men ändå bestämde ni politiker att det ska byggas på Västralid-tomten!?

Vi har varit och tittat och besökt tomten många gånger och vi förstår inte hur ett sådant stort bygge kommer att få plats så inklämt mellan hyreshusen?

  Era tankar om ett samarbete med äldreomsorgen är goda, men i verkligheten är det en ”drömvision”.

  Borgen-tomten har det mesta: Nära till skog och natur, gott om plats till byggnaden, parkeringsmöjligheter för både personal och föräldrar (vid Västralid-tomten fattas detta) och man slipper nästan alla schaktkostnader då Borgen-tomten är helt plan.

  Hur mycket kommer schaktkostnaderna att bli på Västralid-tomten? Där finns stora höjdskillnader, stora stenar som måste sprängas och massor av träd som ska fällas.

  De pengarna hade nog räckt till en avdelning till. Det vill säga åtta avdelningar i stället för de planerade sju. Vi vet redan nu att vi kommer att behöva minst en avdelning till.

  Vilboksområdet är ett populärt område och generationsskiften sker och många unga människor flyttar in i hus och bygger hus i området. Närheten till skolan finns även vid Borgen-tomten.

  Forskningen (Währborg 2002 och Ylva Elleby 1999) säger att barn i dag redan är stressade av att vistas i stora barngrupper. Vi på förskolan jobbar dagligen med att få ned ljudvolymen, att varva ned och fokusera på att lyssna. När det är mycket som händer runt barnen hela tiden utsätts hjärnan för många intryck. Det leder i sin tur till att barnen blir spända och går upp i varv och blir oroliga. Barn som upplever höga ljud under en längre period har svårare att koncentrera sig och det hindrar dem från att tänka klart, lyssna, reflektera och lära sig.

  Denna lugna miljö anser vi finns vid Borgen då det finns luft och utrymme för sinnesro för både barn och personal.

  Det är tänkt att förskolans barn ska sova ute som det är policy i kommunen men nuvarande byggnadsplacering blir mycket nära Vilbokskolans utegård med höga ljud runtomkring.

  Det är vår tanke att ni ska lyssna på oss pedagoger som arbetar med barn varje dag. Barnen är vår framtid.