Bevara oxelträden vid Kilströmskajen

Inger Pettersson, 53 år, Märta Alriksson Pettersson, 82 år, Mapi Rodelo Pettersson, 11 år ,
”Träd är inte bara vackra – de har viktiga funktioner för en stad. De förbättrar luftkvaliteten, sänker ljudnivån på gatorna, utjämnar temperaturen, ger skugga, sänker vindhastigheten, producerar syre (syremängden från ett träd motsvarar en persons syrebehov), förmedlar årstidsväxlingar och sänker stressnivåer”, skriver Inger Pettersson, 53 år, Märta Alriksson Pettersson, 82 år, Mapi Rodelo Pettersson, 11 år.
Foto:Staffan Lindbom
”Träd är inte bara vackra – de har viktiga funktioner för en stad. De förbättrar luftkvaliteten, sänker ljudnivån på gatorna, utjämnar temperaturen, ger skugga, sänker vindhastigheten, producerar syre (syremängden från ett träd motsvarar en persons syrebehov), förmedlar årstidsväxlingar och sänker stressnivåer”, skriver Inger Pettersson, 53 år, Märta Alriksson Pettersson, 82 år, Mapi Rodelo Pettersson, 11 år.

De politiker och tjänstemän som vill att man ska bygga höghus på Kilströmskajen reducerar området till enbart en parkeringsplats. (Man skulle i den andan kunna påpeka att Stortorget också till stor del är en parkeringsplats men ingen har ännu föreslagit att man ska bygga höghus där…)

Vi vill prata om alla oxelträd (cirka 30 stycken) som avverkas om projektet blir verklighet. Tidig sommar är träden ljuvligt skira och löftesrika genom vita blommor som förskönar kajen. På hösten antar de en mäktigt skimrande rödbrun färg med röda bären som bland annat trastar och sidensvansar festar på innan de flyttar. Oxelträden harmonierar också med oxelträden på andra sidan bron – på Ekholmstranden.

Träd är inte bara vackra – de har viktiga funktioner för en stad. De förbättrar luftkvaliteten, sänker ljudnivån på gatorna, utjämnar temperaturen, ger skugga, sänker vindhastigheten, producerar syre (syremängden från ett träd motsvarar en persons syrebehov), förmedlar årstidsväxlingar och sänker stressnivåer.

En stor studie i Chicago visar att stadsbor som bor vid gator med många träd omkring sig är betydligt mer hälsosamma än personer som inte gör det.

    Förslaget till ny detaljplan för Kilströmskajen innebär att man skär av hav och skärgård för väldigt många boende och besökare i området. Resultatet blir en barriär i stället för som nu rymd och öppenhet mot hav och skärgård.

    Gert Wingårdh älskar skyskrapor och höga hus. Vi är många som tycker att det finns lämpliga tomter i Karlskrona för projektet – och för ännu högre byggnader som skulle få verkligt genomslag både lokalt och nationellt om man inte hastar fram ett beslut. Staden har byggplaner på områden i centrala Karlskrona där de omgivande miljöerna inbjuder till det dominerande byggprojekt som Wingårdh har ritat.

    På Kilströmskajen har byggprojektet däremot inget att göra. Brofästet som så naturligt binder samman Björkholmen, Ekholmen och Saltö med hav och skärgård bör utvecklas i samklang med omkringgivande miljöer och befintliga funktioner på platsen. Den fria utsikten mot öar och hav kan inte i framtiden reserveras för ett antal bostadsrättsinnehavare när den i nuläget är en del av så många människors liv och vardag. Grönområdet nedanför den välbehövda parkeringsplatsen kan förskönas och locka ännu fler till att vistas i en unik miljö av stad, hav och skärgård. Vi är många som söker oss till området.

    Vi har förhoppningar om en verklig demokrati och närdemokrati i den här frågan som berör så många. Till Patrik Hansson, Magnus Larsson och andra beslutsfattare vill vi säga: Lyssna på oss när vi protesterar mot det vi ser som ett brutalt ingrepp i vår närmiljö och i Karlskrona. Lyssna på alla oss som är arga och upprörda, ledsna och bestörta över tanken på en barriär mot hav och skärgård. Det är vår stad också.