Allt annat än nöjda Kyrkhultsbor

Marianne Eriksson ,
Omkring 100 Kyrkhultsbor kom till det öppna mötet, som BLT bevakade.
Foto:Towe Olsson
Omkring 100 Kyrkhultsbor kom till det öppna mötet, som BLT bevakade.

Socialdemokraterna med Rolf Persson i spetsen bjöd den 13 oktober allmänheten till ett möte om framtida bostadsbyggande i Kyrkhult. Även de båda kommunalråden, Sara Rudolfsson och Kjell-Åke Karlsson, var där. Från Olofströmshus, Magnus Lindahl och samhällsbyggnadskontoret, Anders Emgård.

Det var ett positivt initiativ av Rolf Persson och både politikerna och tjänstemännen fick reda på att Kyrkhultsborna var allt annat än nöjda med bostadssituationen.

Emgård visade upp en karta över alla detaljplaner med möjlighet att bygga. Kartan var dock lite förvirrande eftersom detaljplanerna var så många och stora till ytan och att där redan fanns bebyggelse. Det stod också klart att Kyrkhultsborna avvisade den plan som gjorts över Tulseboda Brunnsområdet och istället vill rusta upp parkområdet.

Positivt var de fyra nya marklägenheterna vid Garvargården som ska vara klara 2018. Dock har antalet lägenheter inom äldreomsorgen krympt till åtta. Tveksamt om det räcker med tanke på åldrande befolkning.

    Några besökare var rent av upprörda över att man inte börjat bygga. Man kan inte bestämma i förväg var man vill bo, sa någon. Man vill först se hur det ser ut innan man bestämmer sig. Olofströmshus fick bakläxa om sina ”kontraktskrivningar” på byggförslag. Kommunalrådet Sara menar då att man inte ska ta ”kontraktet” bokstavligt men att Olofströmshus måste få garantier att byggda lägenheter blir uthyrda. Kjell-Åke refererade till bostadsakuten för ett antal år sedan då man rev bostadslängor.

    Både Sara och Rolf fick gå in och lugnade ner viss upprördhet genom att tala om att kommunen har begränsad ekonomi för nybyggnation (totalt kapitalutrymme är ca 30 miljoner/år) så visst är läget ansträngt. Sara Rudolfsson och även Rolf Persson sa att inga privata entreprenörer visat något intresse för att bygga i vår kommun. Det är dock en stor lögn.

    Riksbyggen har knackat på dörren för att bygga äldreboende i Olofström och ersätta det för brandsäkerhet utdömda Västralid. Frank Arnesson hade köpt Holjeskolan men Olofströmshus tog tillbaka byggnaden för sitt nya projekt ”Holjegården” som pensionärsföreningarna avvisat. Senast var det ”trygghetsboendet” i gamla EM-möbler som avslagits gång på gång och nu ligger hos Mark- och Miljödomstolen. Några fler initiativ från privata entreprenörer lär det inte bli.