Debatt

Vildsvinsstammen snart okontrollerbar

Lars-Ove Johansson Ordförande i LRF Sydost ,
Nu måste vi alla hjälpas åt för att minska stammen. Vi markägare behöver släppa till våra marker till de som orkar jaga. Vi jägare måste lägga allt fokus på jakt vid åkrar­na och inte i skogen. Och ni som utfodrar med stora lass – sluta med det.
Foto:ERLAND VINBERG
Nu måste vi alla hjälpas åt för att minska stammen. Vi markägare behöver släppa till våra marker till de som orkar jaga. Vi jägare måste lägga allt fokus på jakt vid åkrar­na och inte i skogen. Och ni som utfodrar med stora lass – sluta med det.

Vem accepterar hundra tusen kronor i förlust i sitt företag utan ersättning? Lantbrukarna tvingas göra det år efter år och problemet växer med antalet vildsvin.

Aldrig har jag sett så mycket vildsvinsskador på åker och betesmark som i år. Allt tyder på att vildsvinsstammen växt sig rekordstor efter den milda vintern och risken är stor att den exploderar i sommar. Vi står inför ett framtidsscenario som vi inte kan kontrollera.

SLU presenterade i våras nya uppgifter på kostnaderna för skadorna. Deras undersökning, där de frågat 3 200 lantbrukare, visar att 40 procent av lantbrukarna var drabbade och att medelkostnaden för de drabbade låg på 71 480 kronor per gård eller 931 kronor per hektar. Uppskattningen är att jordbruket förlorar 660 miljoner kronor och att en medelkostnad för en drabbad gård är över 70 000 kronor per år.

Förutom att förhållandena varit gynnsamma med mild vinter och mycket ekollon ökar antalet vildsvin. Risk finns att jägarna börjar tröttna. Jag förstår dem. Att jaga gris är tidskrävande nattarbete och det räcker inte med att skjuta vildsvinen, det måste också tas om hand omgående.

    Problemet är inte nytt och vi har provat med det mesta. Vad återstår att göra?

    Det enda sättet att minska på stammen, förutom att intensifiera jakten, är som jag ser det att också minska på utfodringen. Tyvärr finns det de som utfodrar i stora mängder med ett enda syfte, att öka mängden vilt. Jag kan bara beklaga att det inte blev någon form av lag mot utfodring i höstas, då alliansen gick emot regeringens förslag.

    För markägare handlar det till stor del om att ta makten över sin mark genom att skriva jaktavtal. I avtalen kan fastighetsägare reglera jakt, utfodring med mera. Med jaktavtalet kan man enkelt bestämma om utfodring ska tillåtas eller inte på jaktmarken. LRF har tagit fram en avtalsmall som finns att hämta på vår hemsida. Markägarna behöver också ställa krav i arrendekontraktet när det gäller utfodring och jakt, men även skyddsjakt.

    Nu måste vi alla hjälpas åt för att minska stammen. Vi markägare behöver släppa till våra marker till de som orkar jaga. Vi jägare måste göra extraordinära insatser där vi nu sommartid måste lägga allt fokus på jakt vid åkrarna och inte i skogen. Och till sist, ni som utfodrar med stora lass – sluta med det eftersom det redan finns mer vilt än någon hinner jaga.