Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Vi protesterar mot besparingarna i skolan!

Vi befarar att neddragningarna leder till en ökad arbetsbelastning med sjukskrivningar som följd, vilket i sin tur drabbar elevernas skolgång med obehörig eller i värsta fall obefintlig personal.
Karlskrona • Publicerad 26 juni 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Elever har rätt till utbildning med hög kvalitet och med behöriga lärare.
Elever har rätt till utbildning med hög kvalitet och med behöriga lärare.Foto: Johan Nilsson/TT

Fredagen den 23 maj lades ett förslag från Karlskrona kommun om att spara 20 miljoner kronor. Nu föreslås ytterligare besparingar inom skolan. Arbetsgivaren menar att enheterna ska sträva mot ett överskott, att vikarie och visstidsanställningar ska begränsas, anställningsprövning ska ske för samtlig ny personal samt starka restriktioner gällande kompetensutveckling för personalen.

Medlemmar i Sveriges Lärare Karlskrona vittnar redan i dag om en obalans mellan förutsättningar och uppdrag. Ett dilemma som lärare står inför är att uppfylla skollagen och samtidigt tillgodose alla elever i allt större klasser. Lägg till detta en utökad undervisningstid. Ekvationen går inte ihop!

Annons

Kunskapsnämnden har fattat två motstridiga beslut. Det ena gäller besparing på vikariekostnader med fyra miljoner kronor och det andra är att lärarlösa lektioner inte ska få förekomma. Vi befarar att neddragningarna leder till en ökad arbetsbelastning med sjukskrivningar som följd, vilket i sin tur drabbar elevernas skolgång med obehörig eller i värsta fall obefintlig personal. Elever har rätt till utbildning med hög kvalitet och med behöriga lärare. De ekonomiska ramarna ska inte styra eller sätta gränser för elevernas skolframgångar.

”Frånvaro av resurspersonal gör att många skolor får svårt att följa skollagens krav på extra anpassningar och särskilt stöd.”
Sveriges Lärare, Karlskrona

I den svenska skolan har elever långtgående rättigheter vad gäller sin utbildning. Frånvaro av resurspersonal gör att många skolor får svårt att följa skollagens krav på extra anpassningar och särskilt stöd. Bristen på stödinsatser befaras leda till försämrad studiero, fler hemmasittare och lägre kunskapsnivåer hos alla elever. Höstens ekonomiska utmaningar vilar tungt över politikerna som bär ansvar för att skapa en god arbetsmiljö för såväl lärare som elever.

Skolan går inte i repris!

Sveriges Lärare, Karlskrona

Annons
Annons
Annons
Annons