Debatt

Värna freden - höj rösten mot Aurora 17

Tord Björk ,
Bilden är från från den nationella övningen Swenex 2016.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Bilden är från från den nationella övningen Swenex 2016.

Stöd till FN:s arbete för kärnvapennedrustning och alliansfrihet har varit fasta hållpunkter i svensk politik. Det har skapat stabil säkerhet för Sverige och bidragit till avspänning.

Nu intar försvarsminister Peter Hultqvist en USA-lydig position mot utrikesminister Margot Wallström och ersätter en fast politik med en svajig hållning.

I det läget väljer Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder att också styra in sitt parti i USA-lydig riktning. Det är därför dags för alla röster som önskar en fast säkerhetspolitik som omvärlden kan lita på och ett Sverige som arbetar för världsfreden att höja sina röster och tillbakavisa de USA-lydiga krafterna.

De USA-lydiga intar den syn på världen som Nato har. Det är en värld som tar avstånd från Olof Palmes arbete för gemensam säkerhet. En värld där västvärldens allt mer centraliserade krigsmakt enbart står för fred och Ryssland utgör ett akut hot mot EU och Nato.

  I denna värld antas Ryssland angripa sin största handelspartner EU och Nato genom anfall på Baltikum och Gotland med hjälp av en militär styrka som bygger på mindre än åtta procent av Natos samlade militära budget och en BNP lägre än Nordens BNP. Detta fantasifoster där Ryssland förväntas begå ekonomiskt och militärt självmord är vad som de USA-lydiga lagt till grund för den militära övningen Aurora 17 tillsammans med USA och många andra Natoländer.

  På värdlandsavtalets nya villkor har därför amerikanska militären bjudits in för att agera anfallande part under övningen. Miljöpartiets försvarspolitiske talesperson Anders Schröder går i ETC till attack på fredsrörelsen och hävdar att vi överdriver i vår kritik av Aurora 17. Han deltar i de USA-lydigas taktik att med små steg, som ena stunden sägs vara betydelsefulla och i nästa sekund påstås inte ha någon betydelse alls, integrera Sverige på ena sidan i en upptrappning mot vår granne Ryssland.

  MP:s försvarssyn anpassas därmed till USA:s. Schröder väljer att hålla tyst i den nu avgörande frågan om Sverige ska böja sig för USA:s attack på decennier av svenskt arbete via FN för kärnvapennedrustning och kärnvapenförbud. Därmed faller han i praktiken utrikesminister Wallström i ryggen.

  Hultqvist har gått i polemik mot utrikesministern. Detta genom påståenden om att Sverige redan sagt att vi kan svika och vara betänkliga mot FN-avtalet om förbud mot kärnvapen, vilket är att förfalska sanningen. Sveriges påpekanden har handlat om att stärka skrivningarna mot kärnvapen vilket är motsatsen av det Hultqvist försåtligt antyder.

  Vidare söker Hultqvist att på förhand själv bestämma villkoren för den utredning som behövs efter de amerikanska påtryckningarna genom att låsa diskussionen till att ”våra militära samarbeten inte får komma i kläm”. Han har därmed redan införlivat i sin syn på rödgrön försvarspolitik de villkor som USA ställt och fallit undan för utpressningen.

  Du som vill värna om världsfreden och en stabil alliansfri säkerhetspolitik, träd fram! Delta i protesterna mot Aurora 17!