Debatt

Vägsatsningar nödvändiga för Karlskrona

INFRASTRUKTUR Artikeln publicerades

Bra och lättillgängliga kommunikationer är en av de enskilt viktigaste faktorerna för ekonomisk utveckling i ett samhälle. För Blekinges och Karlskrona kommuns del har detta varit tydligt ur ett historiskt perspektiv.

 

En utbyggnad av E 22 är nödvändig för Karlskrona kommuns framtid, skriver insändarskribenten.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
En utbyggnad av E 22 är nödvändig för Karlskrona kommuns framtid, skriver insändarskribenten.

Färjelinjen Karlskrona-Gdansk ökar ständigt trafiken och det ställer ökade krav på den lokala infrastrukturen i Karlskrona kommun.

För att öka tillgängligheten och möta den ökande trafiken måste Bengtsaleden byggas i enlighet med liberalen Bo Löfgrens argumentation. En utbyggnad av E 22 mellan Lösen och Jämjö är lika nödvändig för Karlskrona kommuns framtid. De som motsätter sig dessa infrastrukturprojekt saknar insikter om hur viktiga kommunikationerna är för vår gemensamma framtid.

Historien visar att utan kommunikationer är vi dömda till ekonomisk stagnation. När södra stambanan byggdes på 1850-talet skärmades sydöstra Sverige av från den ekonomiska utvecklingen som följde i järnvägsbyggandets spår.

Karlskrona knöts till södra stambanan först 1874 och förbands spårledes med Ronneby 1889. Anläggandet av Karlskrona vilade på strikt militärstrategisk grund. De för medeltida och tidigt moderna städer vanliga livsbetingelserna, handel och kommunikation, saknades.

När statsmakten antog Centralförsvarsdoktrinen åren 1815-1820 och medlen till flottan krymptes till ett minimum påbörjades också Karlskronas kräftgång. Staden degraderades från rikets näst största stad till en av de tio största under perioden fram till sekelskiftet år 1900.

Harry R:son Svensson

Filosofie doktor