Debatt

Två minuters audiens utan vilja till dialog

Debatt ,

Jag bjöds in till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte för att försvara mitt medborgarförslag om genomlysning av processen kring Kilströms kaj-projektet.

Väl där bad jag nämnden om fyra minuter i stället för de två som tilldelats mig, men fick ett blixtsnabbt "nej" och besked att "reglerna" var sådana. Vidare "råkade" vice ordförande klubba "avslag" innan hon lämnade ordet fritt - hon fick backa tillbaka och lämna ordet fritt. Att det sedan inte var någon nämndledamot som hade någon kommentar eller fråga gällande den här frågan som engagerar och oroar många kommunmedborgare är väl minst sagt anmärkningsvärt. Det hela tycks vara en icke-fråga för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Det finns ingen medborgerlig förankring av byggprojektet på Kilströms kaj. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, betonar att "Politiska ledare ska … driva en effektiv verksamhet med en stark medborgerlig förankring". En kommunal demokratisk värdegrund bygger starkt på medborgerlig förankring. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har helt misslyckats med att förankra Kilströms kaj-projektet hos till exempel de boendeföreningar som representerar kommuninvånarna – naturligtvis för att det är ett klandervärt projekt. Jag menar att nämndens politiker i egenskap av folkvalda helt enkelt inte har gjort det de har åtagit sig att göra, nämligen att se till att besluten genomsyras av kommunmedborgarnas vilja. Jag vill påstå att man har missuppfattat sitt politiska mandat.

Till sist ett litet tips till er som får en två minuters audiens hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Lämna förhoppningen om demokratisk vilja till dialog hemma.

    Inger Pettersson

    Ekholmen