Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Starta en förening för bion och sök bidrag istället

Om kommunen fortsätter att ge stöd till biografen i form av bidrag till ett aktiebolag, riskerar det att skapa en ”gräddfil” för vissa verksamheter.
Bion i Olofström • Publicerad 4 juli 2024
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Risto Oinas, Grand Bio, Olofström
Risto Oinas, Grand Bio, OlofströmFoto: Charlotta Bäckström

Olofströms kommun - Kultur och fritidsförvaltningen - har beslutat att säga upp avtalet om bidrag till en enskild näringsidkare samt hyresstöd för biografens lokaler till denne näringsidkare. Kommunen har även beslutat säga upp kontraktet på biograflokalen då det är inte rätt att kommunen ska stå som hyresgäst för biograflokalen - det bör denne näringsidkare göra genom sitt Aktiebolag.

Detta beslut har fått aktiebolagets ägare, som driver biografen, att gå ut i media och meddela att han lägger ner biografen om inte kommunen längre vill stödja hans aktiebolag ekonomiskt. Det är dock viktigt att komma ihåg att sådant ekonomiskt stöd går emot principerna för den fria marknadsmekanismen. En kommun ska dessutom inte särbehandla enskilda näringsidkare genom att stödja denne ekonomiskt. Denna viktiga princip regleras i kommunal lagen.

Annons

Först och främst bör biografägaren överväga om det är rätt av honom att kräva kommunalt stöd för sitt aktiebolag samtidigt som han redovisar vinst i bolaget. Det borde vara naturligt då att återinvestera vinsten i biografen istället för att försöka ställa ett ultimatum till kommunen. Vidare bör denne näringsidkare visa större engagemang och kreativitet för att göra biografen lönsam utan kommunens ekonomiska stöd. Det innebär att satsa på marknadsföring, eventuella samarbeten och att utveckla verksamheten för att locka fler besökare. Genom att förbättra sitt erbjudande kan biografen stå på egna ben och inte vara beroende av skattemedel.

Ett alternativ för att fortsätta få stöd är att starta en förening och på detta vis söka föreningsbidrag. Genom att ombilda biografen till en förening kan han få tillgång till de bidrag som är specifikt utformade för föreningar. Detta skulle också vara mer förenligt med kommunens riktlinjer och lagstiftning och dessutom främja en bredare förankring och engagemang i lokalsamhället.

Det är också intressant att notera att Vänsterpartiet har engagerat sig i frågan om biografen. Vänsterpartiet, som annars är kända för att motsätta sig den fria marknaden, med andra ord kapitalism, har här valt att stödja ett aktiebolag genom att förespråka fortsatt kommunalt stöd. Detta kan uppfattas som inkonsekvent, eftersom Vänsterpartiet vanligtvis förespråkar statligt ägande av företagen och definitivt inte gynna enskilda företag på skattebetalarnas bekostnad men vad vet jag?, Vänsterpartiet i Olofström har kanske bytt fot och är för den fria marknaden.

Slutligen, om kommunen fortsätter att ge stöd till biografen i form av bidrag till ett aktiebolag, riskerar det att skapa en ”gräddfil” för vissa verksamheter, vilket uppfattas som orättvist rent av olagligt av andra företagare i kommunen som inte får samma förutsättningar för sin existens. Det är viktigt att kommunen håller sig till principerna om likabehandling och rättvisa, vilket innebär att inga företag ska gynnas på ett otillbörligt sätt. Det är viktigt att nämna att beslut om indraget ekonomiskt bidrag till biografen har kommunicerats med biografens ägare i mycket god tid.

Mitt förslag till Risto är att han bör överväga att starta en förening för att söka föreningsbidrag och därmed anpassa sig efter de riktlinjer som gäller för kommunalt stöd. Detta skulle vara en mer hållbar och rättvis lösning för alla parter involverade.

Patrik Krupa

Gruppledare Moderaterna i Olofström

Annons
Annons
Annons
Annons