1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Spela inte poker på Östra piren!

Varningarna till beslutsfattarna är alltså övertydliga.
Karlshamns kommuns revisorer har varnat för att det finns allvarliga brister i risk- och konsekvensanalyserna i satsningen på piren, menar Bengt Olof Dike.
Foto: Anders Törnqvist Arkitektkontor

NetPort Science Park AB i Karlshamn, varifrån de stolta planerna på 300-miljonerskapelsen på Östra piren i praktiken formuleras och genereras, är knappast ett ekonomiskt lysande bolag.

Det är därför klokt att erinra om detta, när många näringslivsföreträdare nu kräver att kommunen skall sätta sprätt på den enligt experter helt otillräckliga summan och därmed ytterligare öka sin redan överbelastade skuldbörda. Därtill har kommunrevisorerna två gånger sedan oktober 2018 skickat ut allvarliga varningssignaler om utförsbacken i Karlshamns ekonomi.

NetPort är skuldsatt över högsta våningen, kan man lite drastiskt uttrycka dess ekonomi. Bolagets soliditet – det vill säga förhållandet mellan eget och totalt kapital - var 2018 (det senast på nätet tillgängliga bokslutet) endast 0,70 procent från att 2016 ha varit 1,44 och 2017 0,81 procent.

Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I praktiken är alltså soliditeten näst intill obefintlig i detta delvis kommunala bolag, vars styrelse är sammansatt av tre företrädare från kommunen, tre från näringslivet och tre från BTH, alltså högskolan i länet.

Styrelsens ordförande är kommunalrådet Per-Ola Mattsson S. Medianvärdet på soliditeten enligt SCB:s statistik över olika branscher är för informations- och kommunikationsverksamheten samt programvaruproducenter 58-60 procent. Dock är det svårt att placera NetPort där, varför jämförelsen haltar.

Mellan åren 2016 och 2018 ökade NetPorts långfristiga skulder med 7 miljoner och uppgick enligt bokslutet för sistnämnda år till inte mindre än drygt 24 miljoner. Antalet anställda minskade med tre personer mellan 2017 och 2018.

Nyligen konstaterade kommunens revisorer, att det finns allvarliga brister i risk- och konsekvensanalyserna i satsningen på piren. Men redan 2018 (den 19 oktober) skrev de till kommunstyrelsen, att det är ”mycket oroande att det ekonomiska läget för kommunen löpande har försämrats under det senaste året, vilket påverkar möjligheterna för hela kommunkoncernen”.

Varningarna till beslutsfattarna är alltså övertydliga: spela inte poker på Östra piren med kommuninvånarnas pengar som insats!

Bengt Olof Dike