1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Debatt

Sjöfartsverkets uppsägning av avtal för sjuktransporter

BLT redovisade den 27 september att Sjöfartsverket har sagt upp sitt avtal med landsting och regioner rörande sjuktransporter av svårt sjuka patienter från ett sjukhus till regionsjukhus med större resurser för omedelbara insatser och operationer. Det är oftast patienter som det är fråga om liv eller död om transporten kan genomföras eller inte.
Publicerad 2 oktober 2019
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jag blir starkt upprörd över att en myndighet ensidigt säger upp avtal och avslutar en verksamhet som bevisligen är till mycket stor nytta i sjukvården.
Jag blir starkt upprörd över att en myndighet ensidigt säger upp avtal och avslutar en verksamhet som bevisligen är till mycket stor nytta i sjukvården.

Generaldirektör Katarina Norén anger i ett meddelande 13 september 2019 att man inte har det uppdraget av regeringen och har därför sagt upp avtalen i slutet av 2018. Ett nytt GD-beslut kommer att fattas om att verkställigheten skall genomföras inom kort.

Jag blir starkt upprörd över att en myndighet ensidigt säger upp avtal och avslutar en verksamhet som bevisligen är till mycket stor nytta i sjukvården. GD Norén anger inte något skäl till att detta skall ske förutom att det inte formellt framgår i uppdraget. Hon redovisar inte om huvuduppgiften att rädda nödställda på havet blivit lidande eller några andra konsekvenser. Jag har uppfattningen att de fåtaliga skarpa räddningsinsatserna till havs har utförts utan störningar och att man utfört de akuta sjuktransporterna till lands då behovet uppstått.

De resurser som staten ställer till förfogande skall självklart utnyttjas på bästa sätt för att tillgodose de behov som de facto föreligger. Generaldirektören uppmanas därför att gå till regeringen gör att få ett utökat uppdrag som täcker den verksamhet som man i dag löser med hjälp av de uppsagda avtalen. Därefter kan nya avtal tecknas med de berörda landstingen och regionerna.

Problemen inom Sjöfartsverket tycks inte få något slut. Ett tips är att se SVT ”Uppdrag granskning”:s redovisning av helikopterupphandlingar och lokalisering.

Boo-Walter Eriksson

Ronneby