Debatt

Nej till Nato - bevara Sveriges alliansfrihet

Ulf Bjerén ,
Foto:Anders Wiklund/TT

Det påstås att Ryssland bedriver psykologisk krigföring. Det påminner om tjuven som ropar: Ta fast tjuven!

I västliga medier sprids oupphörligen desinformation och falska anklagelser, bland annat utgående från aktioner med falsk flagg, och fakta förtigs. Hela skeenden, som USA:s destabiliseringskrig i Västasien och Nordafrika med medföljande flyktingströmmar, mörkas.

Ett konkret exempel: Gasincidenten i Idlib i april skylldes omgående på Syriens regering utan några som helst bevis. Men när USA använder vit fosfor i Raqqa och Mosul, vilket rapporterades i bland annat Washington Post 8 juni, blir det inga ramaskrin.

Ryssland blandar sig i andra länders val, påstås det. Naturligtvis utan bevis och med alltfler motbevis som kommer fram. Och företrädare för USA:s krigsparti har mage att säga detta fastän USA bevisligen blandat sig i valen i många stater bara de senaste åren, understött färgade revolutioner och statskupper mot folkvalda politiker, till exempel i Ukraina!

  Propagandan ger upphov till en falsk världsbild. Ryssland påstås vara ett hot. Men det är Ryssland som är omringat av 800 militärbaser. Rysslands militärkostnader är enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI mindre än en tiondel av Natos totala utgifter. Ryssland minskar nu sina försvarsutgifter när Nato rustar upp.

  Samtidigt är det tydligt att USA med sina installationer invid ryska gränsen eftersträvar förstaslagskapacitet med kärnvapen. Vem är det som är aggressiv och hotfull?

  Försvarsminister Peter Hultqvist höll 16 maj ett sensationellt tal inför sin amerikanska kollega James Mattis. Han pekade ut Ryssland som det stora hotet och avslutade: Mot denna bakgrund och det ömsesidiga intresset går vi nu ihop med USA som vi gjorde på 1700-talet.

  Betänk innebörden av denna historiska referens!

  Mattis å sin sida behandlade Sverige som det vore ett protektorat. Han proklamerade ensidigt att USA är Sveriges beskyddare utan att Hultqvist replikerade med hänvisning till Sveriges officiella alliansfrihet!

  En småstat ställd under en stormakts vingar ökar inte säkerheten utan utsätter sig tvärtom för risken att bli mål för vedergällning i ett krig med kärnvapen. Detta borde besinnas av varje ansvarsfull medborgare.

  I september genomförs den provokativa Natoövningen Aurora 17 i Sverige med stöd av värdlandsavtalet. Stora protester planeras. Att nu Natoanhängare stämplar en bred rörelse för fred och avspänning, för alliansfrihet och mot Natos krig som "Putinagenter” slår förhoppningsvis tillbaka när folket manifesterar mot överhetens krigshets.