Debatt

LSS-pott kan minska krisen i Karlskrona

Emma Stjernlöf (M) Anders Ovander (M) Gerd Sjögren(M) Lotta Sahlin (M) Philip Årmann (M) ,
Foto:Hasse Holmberg / TT

Det är kris inom Funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona med en budget som inte håller ihop och med en personal som är överarbetad och flyr.

Från Moderaternas sida försöker vi hela tiden komma med konkreta förslag som kan hjälpa verksamheten men vi får tyvärr inte gehör för dem hos den politiska majoriteten. Det betyder inte att vi tröttnar eller slutar. Nästa förslag vi har handlar om hur man ska kunna komma tillrätta med ekonomin.

Funktionsstödsförvaltningen är en oerhört svårbedömd verksamhet på grund av Lagen om Stöd och Service. Man kan aldrig mellan åren veta hur många ärenden gällande LSS som kommer in till kommunen eftersom det är en omöjlighet att veta hur många personer som föds med svårigheter, flyttar in till kommunen, är med om en olycka eller under andra omständigheter faller under LSS samt hur mycket resurser de kräver.

Försäkringskassan har dessutom på den S-märkta regeringens uppdrag skärpt åt sina regler kring assistansersättningen inom LSS vilket gör att många fler personer än innan faller under ramen för kommunens LSS-hantering. Trots detta kräver S-märkta Karlskrona kommun att vi ska fortsätta spara.

    Därför vill vi moderater, för att på ett effektivt sätt hantera budgetavvikelser som uppkommer som konsekvens av oförutsedda ärenden, att kommunen upprättar en LSS-pott. Vi föreslår att kravet på förvaltningen/nämnden är att verksamheten ska ligga i nivå med kostnad per brukare samt att budgeten ska vara rättvis och kännas rimlig för känd verksamhet vid ingången av nytt verksamhetsår. För de ärenden som kommer utanför lagd budget får nämnden då äska pengar hos kommunstyrelsen vid varje nytillkommet beslut under året, oavsett om det är inom assistans, särskilt boende eller daglig verksamhet.

    En pott under kommunstyrelsen är en liten insats för att ge våra funktionsnedsatta i Karlskrona den hjälp de är berättigade till utan att neddragningar måste ske på annat i nämndens verksamhet.

    Karlskrona kommun går rejält plus. Men att kommunalråden kan slå sig för bröstet med det samtidigt som man tvingar de nämnder som har hand om de människor som är i mest behov av vår hjälp, att spara, smakar bara illa. Nu hoppas vi att vi kan hitta samförstånd i detta. För detta är ett steg på vägen för att förbättra för våra funktionsnedsatta. Och vi moderater kommer fortsätta att kämpa för deras sak.