Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Könsstympning är en form av våld mot flickor

Den 6 februari infaller sedan 2003 den internationella dagen mot könsstympning. Detta är en jämställdhets-och hälsofråga som Moderatkvinnorna i hela Sverige vill uppmärksamma.
Publicerad 5 februari 2020
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den 6 februari infaller den internationella dagen mot könsstympning.
Den 6 februari infaller den internationella dagen mot könsstympning.Foto: Noella Johansson/TT

Det är förbjudet i Sverige enligt lag, men så sent som 2018 dömdes en person för brott mot lagen och vi anar att många förblir oupptäckta.

Den som drabbas av detta ibland mycket smärtsamma ingrepp och förnedrande kränkning är barn upp till 15 år, som haft oturen att födas som flickor. Enligt Socialstyrelsen fanns 38 000 könsstympade kvinnor i Sverige år 2012, varav hälften under 18 år. Ytterligare 19 000 uppskattades då vara i farozonen. Men hur ser det ut idag? Vi vet att det efter varje lov saknas flickor i klassen och att det kan finnas samband mellan utlandsresor och könsstympning.

Annons

Artikel 37 i Barnkonventionen - i dag lag i Sverige - förbjuder tortyr, omänsklig och förnedrande behandling av barn. Kan det bli tydligare? Artikel 24 ålägger dessutom varje land att vidta åtgärder mot det som är skadligt för barns hälsa. Även delmål i Agenda 2030 (mål 5) lyfter betydelsen av att vidta åtgärder för att avskaffa skadliga traditioner som till exempel resulterar i hedersrelaterade brott.

Könsstympning är en form av våld mot kvinnor och flickor. Det är en obehaglig och svår fråga, men våldet får inte tolereras! Ingreppet är en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter som dessutom ger kostsamma följder som urinvägsinfektioner, förträngningar - och hur kan man föda barn om man är ihopsydd? Det är kostsamt för både kvinnan och samhället och måste få ett slut!

I juni 2018 tog regeringen beslut (11:15) om handlingsplan mot könsstympning, och många myndigheter fick ett antal uppdrag. Men hur har det gått? Har verksamheter som förskolor, skolor, våren och andra fått riktlinjer, information, handlingsplaner?

Vi Moderatkvinnor vill vid detta tillfälle lyfta frågan runt om i Sverige för att vi bryr oss. Och för att könsstympning är förbjudet och ska ha konsekvenser. Och för att varje flicka räknas.

Joanna Sjölander, Moderatkvinnornas riksstyrelse

Anna Danielsson, Länsordförande Moderatkvinnorna i Örebro Län

Emina Cejvan, länsordförande Moderatkvinnorna Blekinge län

Annons
Annons
Annons
Annons