Blekinge Läns Tidning logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. E-tidning
  1. Shop
  2. Tjänster
  3. Annonsera
  4. Tipsa oss!
  5. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons
Debatt

Kampen mot hedersförtryck är en frihetsfråga

Alla barn ska ha rätt till frihet, individualitet och till sin egen kropp, men forskare uppskattar att över 200 000 barn och ungdomar i Sverige kan leva under hedersnormer.
Publicerad 15 februari 2020
Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi vet att flera barn i Sverige förs ut ur landet varje år för att tvingas till giftermål med en, många gånger, för barnet okänd och vuxen person.
Vi vet att flera barn i Sverige förs ut ur landet varje år för att tvingas till giftermål med en, många gånger, för barnet okänd och vuxen person.Foto: Pontus Lundahl/TT

Det är således ett av vår tids största hinder mot jämställdhet och barnrätt. Barn som lever i en hederskontext kan till exempel förvägras att umgås med vilka de vill, att delta i fritidsaktiviteter, att klä sig som de vill och att senare själva göra livsval gällande utbildning, boende och partner. En del barn utsätts också för fysiskt våld, oskuldskontroller, könsstympning och tvångsgifte.

Nu blir det straffbart, med fängelse upp till fyra år, att förmå eller tillåta att ett barn ingår ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Det införs också en möjlighet att besluta om utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas. Att bryta utreseförbudet kan leda till fängelse i upp till två år.

Annons

Dessa förändringar är viktiga, dels för möjligheten att agera för att hjälpa barn som riskerar tvångsgifte. I många fall då barn förts ut ur landet för att giftas bort har myndigheter haft kännedom om barnets situation innan bortförandet, men haft svårt att agera av olika orsaker, även när barn själva har larmat.

Vi anser att detta är ett stort misslyckande från samhällets sida och att myndigheters befogenheter att agera behöver stärkas när det finns risk för att ett barn kan komma utsätts för hedersbrott.

Vi vet att flera barn i Sverige förs ut ur landet varje år för att tvingas till giftermål med en, många gånger, för barnet okänd och vuxen person. Det rör barn som växt upp i Sverige och som har sin trygghet här men som förs utomlands för att tvingas till ett liv i ofrihet, där de inom ramen för äktenskapet kan utsättas för upprepade våldtäkter, fysiskt våld och för att som barn gå igenom graviditeter och förlossningar.

Varje enskilt fall är en tragedi. Även om vi nu kan glädjas åt framsteg i form av straffskärpningar är vi inte på något sätt framme vid målet. Straffskärpningar är inte tillräckliga för att minska hedersbrott om de inte kombineras med insatser för att öka antal upptäckta fall och insatser för att förebygga att hedersbrott sker.

Liberalerna har tidigare presenterat en rad förslag för att minska utsattheten för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kommer fortsätta arbeta för kompetenslyft gällande heder för personal som arbetar med barn, för att myndigheter ska få starkare redskap att agera, för starkare skydd till barn som förs ut ur landet och för mer förebyggande arbete riktat till vårdnadshavare. I allt arbete behövs ett tydligt barnrättsperspektiv som ska väga tyngre än föräldrarätten.

Barn är inte föräldrars ägodelar. Barn är inte föremål till för att upprätthålla någon annans heder. Barn ska vara fria att forma sina egna liv. Den rätten kommer vi Liberaler alltid slå vakt om.

Bodil Frigren Ericsson (L), Gruppledare

Emanuel Norén (L), vice gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons