Debatt

Kalla till ett allmänt möte

Debatt Artikeln publicerades

Varför får inte allmänheten svar på vad som hänt i Sölvesborg-Mjällby sparbank?

Fortfarande har inte allmänheten och bankkunderna fått svar på sina frågor om vad som hänt i Sölvesborg-Mjällby sparbank. Jag har respekt för att styrelsen måste ha huvudmännen med sig i hur en sådan information skall ske. Nu har huvudmännen samlats till minst två möten och ingen av dem verkar till att ha tagit något initiativ till en sådan öppen information? Varför?

Ännu mer märkligt är det gemensamma utspel som SD:s och M:s gruppledare gör, när man kräver styrelsens avgång. Båda vet att det är huvudmännen som tillsätter och avsätter bankstyrelsen. SD har tillsatt fem och M har tillsatt fem av huvudmännen. För att kalla till extrastämma behövs det att fem ledamöter kräver det. Alltså inga problem för dessa att få ihop fem stycken. Men så har inte skett. Sker det ingen kommunikation mellan gruppledare och ledamöter?? Eller var det att göra ett utspel som var det viktigaste?

Den lokala sparbanken är en mycket viktig del i ett samhälles utveckling och vi värnar om den form av bankverksamhet som en lokal sparbank bedriver. Här finns inga aktieägare som kräver utdelning utan vinsten återinvesteras i verksamheten eller i närsamhället. En fin idé som vi måste vårda. Vänsterpartiet har ingen huvudman i Sparbanken, så vi vet inte vad som hänt under de möten som huvudmännen haft, men som gruppledare för Vänsterpartiet har jag fått information av styrelsen vid två tillfällen. Vi anser dock fortfarande att det måste kallas till ett allmänt möte där styrelsen och huvudmännen får redogöra för vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits och sedan svara på frågor. Därefter får huvudmännen ta sitt ansvar och avgöra om dessa åtgärder kan anses tillräckliga.

Willy Söderdahl

gruppledare för Vänsterpartiet