Debatt

Ingen konst att stå upp för demokratiska värden

UTGIVARKRÖNIKA Artikeln publicerades

BLT som en del av det offentliga rummet. Som en del av en konstutställning. Ja, faktiskt själva utställningslokalen. Det är en spännande tanke, som blivit verklighet med Judiska museets utställning Traces of Existence.

BLT ska vara ett torg för det offentliga samtalet, för den lokala debatten. En plats där viktiga frågor lyfts och diskuteras. Detta torg kan BLT vara på många sätt, men Traces of Existence är något unikt. Det är en utställning som lyfter fram den judiska delen av det svenska kulturarvet och som arrangeras på ett flertal platser i landet. När vi fick frågan om BLT kunde tänkas publicera de fyra konstverk som Ulrika Sparre bidrar med var det inte svårt att tacka ja.

Det är en spännande idé att använda tidningen som utställningsplats och det är samtidigt ett sätt för BLT att manifestera de demokratiska värden som vi värnar och som handlar om alla människors lika värde. Det känns särskilt angeläget i dag, när antisemitismen tar sig allt aggressivare uttryck på många håll.

Vi lever i en tid när många judar inte längre vågar bära religiösa symboler, när barn och ungdomar inte vågar berätta i skolan om sitt judiska påbrå, när judar faktiskt lämnar Sverige på grund av allt hat och hot de möter.

Detta hat och hot kryper fram överallt. Inte minst på nätet. Den senaste veckan har allt kraftigare kritik riktats mot Google, som tillåter nazistisk propaganda på sina plattformar. På Youtube sprids antisemitism och hat från flera tongivande aktörer inom den svenska vit makt-rörelsen, visar en sammanställning som tidningen Expo gjort. Vi pratar om omkring 3 700 klipp som, när Expo gjorde sin sammanställning, hade visats 43 miljoner gånger.

Till för bara någon dag sedan kunde den som sökte på ”Förintelsen” hitta en hatlista över svenska judar där också överlevare från Förintelsen hånades. Den har Google nu tagit bort, men inte för att den är antisemitisk. Nej, innehållet bröt mot upphovsrätten.

I sammanhanget kan vi notera att Google är ett börsbolag som uppges dra in runt nio miljarder kronor i Sverige varje år men som bara betalar några miljoner i skatt. Nog borde man kunna kräva mer ansvar. Det anser både Tidningsutgivarna, branschorganisationen Utgivarna och Svenska Journalistförbundet som riktat kraftig kritik mot IT-jätten sedan Expressen och Dagens Nyheter börjat granska vilket innehåll som sprids. Även ministrar har uttryckt sin oro.

Men när företagets chefsjurist David Price bemöter kritiken gömmer han sig bakom argument som att de ”tror starkt på principen om en fri och öppen webb, eftersom ett rikare informationsutbud generellt sett innebär ökade valmöjligheter och ger den breda publiken en starkare röst och ett större inflytande i samhället”, att Googles globala policybeslut inte fattas av dess svenska ledning, att företaget jobbar med att förbättra sökalgoritmerna och att de får in över två miljoner anmälningar mot innehåll per dag. Som om det vore ett försvar.

Trevlig helg!