1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Hela Sverige måste få leva – även landsbygden

Hela Sverige måste kunna leva och växa. Landsbygden är viktig för vår livsmedelsförsörjning och många företag har sin bas eller kundkrets på landsbygden.

Jordbruksföretagen utgör ofta basen på landsbygden och det är deras arbete med djur och maskiner som håller landskapet öppet och attraktivt. Utan dessa skulle landet växa igen och vår möjlighet att producera mat i landet skulle försvinna.

Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel är alldeles för låg för att vi ska klara en framtida kris, därför vill vi moderater öka vår inhemska livsmedelsproduktion.

Landsbygden kan erbjuda många attraktiva boendemiljöer med strandnära lägen och vackra utsikter. Möjligheten att bygga på dessa ställen behöver underlättas och vi moderater vill reformera strandskyddet så att det blir lättare att bygga bostäder i attraktiva miljöer.

Detta är en insändare i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Landsbygden har inte råd med ökade skatter eller krav på ökad administration. Energiskatter måste vara konkurrenskraftiga och någon ökad skatt på avstånd och transporter säger vi nej till. Vi måste underlätta för företag att starta och växa, bland annat genom att förenkla kraven för bygglov och förprövningar av ekonomibyggnader.

Bestämmanderätten över sin egen mark är viktig, vi vill därför stärka äganderätten. Intrång och begränsningar i den enskildes ägande och brukande av mark måste hållas på ett absolut minimum. Vi kan inte heller tolerera några försämringar för laglydiga medborgare i deras vapenägande.

Genom gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan en ny nisch öppnas för företagandet på landsbygden. Detta i kombination till ökad efterfrågan på lokalt producerade livsmedel bli en viktig del i utvecklingen av landsbygden.

För den offentliga upphandlingen av livsmedel är det viktigt att ställa krav på att produktionen stämmer överens med svenskt djurskydd, miljökrav och lagstiftning. Vi kan inte i offentliga inrättningar köpa in och servera mat som skulle vara olaglig att producera i Sverige.

Morgan Kullberg (M), Jämjö