Debatt

Förfula inte vackra Karlskrona

Hasse Karlsson, Saltö Katarina Sörnäs, Björkholmen Inger Pettersson, Ekholmen Märta Alriksson Petersson, Ekholmen Kerstin Bjéren Landerman, Björkholmen Mats Landerman, Björkholmen Puma Hammar, Ekholmen Nils Melin, Saltö Eva Melin, Saltö ,
Foto:Marcus Palmgren

Just nu ligger Karlskrona på tredje plats i en omröstning om Sveriges vackraste stad! Arkitekturupproret – en folkrörelse initierad av arkitekter – anordnar omröstningen. Arkitekturupproret anordnar också en tävling varje år gällande årets fulaste byggnad 2016 var Gert Wingårdhs vårdcentral i Berga, Göteborg, nominerad till årets fulaste byggnad.

Vi är många i Karlskrona som tillsammans med Arkitekturupproret anser att Wingårdhs gigantiska ”låda” ritad för Kilströms kaj är både ful och totalt olämplig i denna sköra världsarvsmiljö. I omröstningen om Sveriges vackraste stad värderas ”idyll och vatten” högt. Både Karlskrona och Visby (Visby ligger etta i omröstningen just nu) har gott om dessa högt rankade värden.

Nu står hoppet till att ni, våra folkvalda politiker, ska sätta er in i frågan, och hoppet står till att ni inte enbart ska lyssna på de tjänstemän och politiker som är bakbundna av ett löfte till investeraren och arkitekten om att byggprojektet ska bli genomfört trots all möjlig kritik under samråds– och granskningsprocesserna. Detta ”konsensusbeslut” som föregick de demokratiska samråds– och granskningsprocesserna anser vi vara en skam för kommunaldemokratin i Karlskrona och en skam för en modern stad i Sverige år 2017. (Varför ska man ens rösta i kommunalvalen om beslut tas av tjänstemän medan politiker som sitter i nämnder blir informerade i efterhand?)

I en av lokaltidningarnas bevakning om omröstningen åskådliggörs det vackra Karlskrona med ett foto över Ekholmen och Saltö – med den låga idylliska bebyggelse som huvudsakligen karaktäriserar dessa öar. Man bör beakta att om den Wingårdhska ”lådan”, och de andra byggnaderna som tillhör det kontroversiella byggprojektet, genomförs, så kommer de att framstå som en hög mur.

    Om man åker med Gåsefjärden under sommarhalvåret så kommer man på väg ut mot skärgården inte att se Björkholmen förrän dessa moderna ”lådor” har passerats en bra bit ut i Saltösund. Och kommer man utifrån med Gåsefjärden på väg in mot Fisktorget så kommer Ekholmen att totalt blockeras från synfältet av detta ”moderna” byggprojekt som några tjänstemän och några politiker har förbundit sig till att genomföra.

    I riksmedia talas det om en tidig upptakt till valåret 2018. Vi menar att byggprojektet på Kilströms kaj kommer att bli en valfråga. Vi tror och hoppas att politikerna i Karlskrona kommun också förstår det. Det är visst och sant att det är många i hela kommunen som kritiserar det högst plötsliga byggprojektet på Kilströms kaj (området var inte ens identifierat för exploatering i Karlskrona kommuns Översiktsplan 2030), men det är häpnadsväckande och djupt oroande att remissinstanser såsom de anrika föreningar som företräder kommuninvånare på Björkholmen, Ekholmen och Saltö körs över fullständigt och likaså länsstyrelsens massiva kritik mot byggprojektet under samrådsprocessen.

    Utlys en markanvändningstävling för Kilströms kaj. Liknande görs i andra kommuner och med tanke på att Karlskrona är ett världsarv måste stor varsamhet iakttas vid nybyggnationer inom världsarvsområdet.

    De tjänstemän och de politiker som har ”lovat” investeraren Torsten Kai Larsen och arkitekten Gert Wingårdh att byggprojektet ska genomföras trots att kommunmedborgare och remissinstanser protesterar å det kraftigaste måste få hjälp att undkomma sitt oetiska löfte. Löftet de gav hade de inte rätt att ge. I bästa fall talar vi om omdömeslöshet – i värsta fall om maktfullkomlighet.